Personuppgifter
Kontaktuppgifter
Ett nummer där vi kan nå dig dagtid
Nuvarande adress
Studieuppgifter
Ange vad du studerar (program, kurs, institution m.m.)
Bostad
Övrigt
Räkna bort eventuella uppehåll
Ange antal terminer
Ange antal terminer
Inom nationen el. dyl.
Aktiv inom utskott eller dyl.
Något annat som du tycker att husförmannen ska veta, eller liknande.