Helsingkrona Nation election committee announces

Helsingkrona Nation election committee announces


The following positions are to be elected at the second Nation Meeting on the 25th of January 2018.

 

 

Term of office covering approximately two years:

(20180125-20191231)

Två ledamöter av helsingkronagårdens styrelse

 

En ledamot av helsingkronagårdens styrelse med kunskap och kompetens inom juridik, ekonomi eller fastighetsförvaltning och med lång och gedigen erfarenhet från arbetslivet.

 

 

Term of office covering approximately one year:

(20180125-20181231)

Lokalförman: säkerhet


Internationell sekreterare


Alumniförman


PR-förman: foto

 

Två revisorssuppleanter för helsingkrona nation

 

Term of office covering approximately one semester:

(20180125-20180630)

PR-förman: grafisk design

 


PR-förman: redaktör

 

 

 

Proposals are submitted to the election committee no later than 4th of January 5:59 pm.

 

Proposals are submitted through the nomination form on helsingkrona.se/nominering

Computer with connection to the Internet is available at the nation’s expedition. Only signed nominations will be considered.

 

With kind regards

Erik Hickery, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Olivia Book, Emma Erlandsson, Magdalena Signäs och Kajsa Sikström