Copy of Helsingkrona Nation election committee announces

Helsingkrona Nation’s Election Committee announces


The following positions are to be elected at the second Nation Meeting on the 26th of April 2018.

 

Term of office covering one academic year:

(20180701-20190630)


Idrottsförman
En klubbförman
En festmästare
En sexmästare
NATU-förman
PR-förman – Grafisk Design
PR-förman – Redaktör
IT-förman – Webmaster
IT-förman – Operator
Spexförman
Lokalförman – Teknik
Novischförman

Tre ledamöter till AF:s överstyrelse*
Tre suppleanter till AF:s överstyrelse*
Två ledamöter av valberedningen

 

Term of office covering semester:
(20180701-20181231)


En festmästare

 

By.-election covering one semester:

(20180701-20181231)

En ledamot av Seniorkollegiet
En ledamot av valberedningen
Novischförman

 

*Seniorskollegiet will propose that these posts will be vacated at the 2nd Nationmeeting

 

Proposals are submitted to the election committee no later than March 28th at 5:59 pm.

Proposals are submitted through the nomination form on helsingkrona.se/nominering

Computer with connection to the Internet is available at the nation’s expedition. Only signed nominations will be considered.

 

With kind regards

Erik Hickery, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Olivia Book, Emma Erlandsson, Magdalena Signäs och Kajsa Sikström