Helsingkrona Nation's Election Committee Informs

Helsingkrona Nations Election Committee Informs


The following people have been submitted as counter proposals for election at the extraordinary Nation meeting the 25th of January 2018

 

 


Term of office covering approximately two years:

(20180125-20191231)

 


Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

 


No counter-propsal submitted

 

 

En ledamot av Helsingkronagårdens styrelse med kunskap och kompetens inom juridik, ekonomi eller fastighetsförvaltning och med lång och gedigen erfarenhet från arbetslivet

 


Ulrika Knutsson

 

 

Term of office covering approximately one year:

(20180125-20181231)

 


Lokalförman: Säkerhet


Mark Emilson


Joey Erichsen


Hugo Norinder

 


Internationell sekreterare


No counter-propsal submitted

 


Alumniförman

No counter-propsal submitted

 


PR-förman: Foto


No counter-propsal submitted

 


Två revisorssuppleanter för Helsingkrona Nation

Sakarias Ekman


Joakim Svensson

 

 

Term of office covering approximately one semester:

(20180125-20180630)

 


PR-förman: Grafisk Design


No counter-propsal submitted

 


PR-förman: Redaktör


No counter-propsal submitted

 


Kind regards

Erik Hickery, President of the Election Committee

The Election Committee:
Olivia Book, Emma Erlandsson,
Magdalena Signäs & Kajsa Sikström