Förmän

Helsingkronas förmän är nationens främsta hjältar! De utgör den fantastiska grupp med människor som på olika sätt engagerar sig i nationens verksamhet för att alla våra besökare enbart ska ha härliga upplevelser tillsammans med oss. Vår förmannakår är vår stolthet och vi är övertygade om att du kommer tycka lika mycket om dem som vi gör!

Vill du vara en del av detta? Klart du vill! Att vara förman på Helsingkrona innebär inte bara ett engagemang med ansvar och erfarenheter för livet, utan också roliga aktiviteter, nya bekantskaper och privilegier i studentlivet!

Några gånger under terminen ansvarar du som förman, antingen på egen hand eller med hjälp av en förmannapartner, för en av nationernas verksamheter. Detta kan exempelvis vara att hålla i en klubb, styra köket under lunchen eller fota nationens klubbar. Till din hjälp har du också ofta ett jobbarlag som du själv väljer.

Förmannaposten kommer som sagt inte bara med ansvar, utan också med mängder av roliga aktiviteter och privilegier inom nationslivet! Vid terminsstart erhåller du ett grönt kort, vilket ger dig gratis inträde på klubbarna hos de nationer som är kopplade till Studentlund samt företräde i kön till Helsingkronas egna klubbar. Vidare kommer du väl in i värmen på nationen i form av förmannakvällar, förmannaresor, fantastiska erfarenheter och vänskap och gemenskap utan dess like!

Tänker du att detta skulle vara något för dig? Skicka ett mail till vår PQS: pqs@helsingkrona.se