Kuratel

Kuratelet på Helsingkrona Nation agerar som nationens operativa styrelse. Detta är människorna som ansvarar för att alla medlemmar ska känna sig välkomna och ge dem utrymme för kreativitet och möjligheter till erfarenhet inom föreningsengagemang och restaurangverksamhet. Om du är sugen på en kopp kaffe eller på att bolla lite idéer är du alltid välkommen till Helsingkronas expedition där du hittar det här glada gänget!

kurator

BOMAN LYNGFELT

Kuratorn är ytterst ansvarig för all verksamhet på nationen och är kontaktpersonen till medlemmar, aktiva och alumner, samt föreningar, myndigheter och media.

q@helsingkrona.se

5Z5A9480.jpg

prokurator

HANNES WIGERFELT

Prokuratorn är ansvarig för nationens ekonomi och frågor rörande detta. Detta arbete omfattar även budgetering och redovisning för nationen.

pq@helsingkrona.se

Prokurator social

MARCUS HALBAUER

Prokurator Social är ansvarig för nationens löpande verksamhet i våra restauranglokaler, samt inköp och kontakt med förmän och tjänstemän i sexmästeriet. Frågor om exempelvis bokningar och förköp hanteras av denne.

pqs@helsingkrona.se

notarie

PHILIP OHLIN

Notarien är ansvarig för nationens protokollföring och skriftliga dokumentation samt håller koll på nationens databaser. Notarien är även ansvarig för nationens marknadsföring och arbetar aktivt för med nationens utskott för att dessa ska bli exponerade i Helsingkronas Sociala medie-kanaler.

notarie@helsingkrona.se

husförman

SOFIA MIETZNER

Husförmannen ansvarar för nationens
bostäder och uthyrningslokaler.
Fungerar även som länk mellan
nationsverksamheten och
husförvaltningen.

husforman@helsingkrona.se