Riksbyggen

Via Riksbyggen kan du som hyresgäst ta del av dina fakturor. Här kan man även göra felanmälningsformulär som skickas till deras Fastighetstekniker.

Tänk på att hyresavierna ska vara betalda så att de är Riksbyggen tillhanda den sista dagen i månaden. Att betala sista dagen på månaden är alltså för sent och kan resultera i påminnelseavgifter. 

boka källarlokaler

Som hyresgäst har du tillgång att boka våra källarlokaler i Huset. Detta görs genom att logga in på länken nedan med sitt användarnamn och lösenord som distribueras ut av Husförman.

Tvättstugan - Kan bokas både för huset och Tornet på länken nedan.

Biblioteket, även kallat Rutgers. Finns i Huset.

Sunk, Helsingkronas festlokal i källaren, värdig sitt namn, ej bokningsbar dagar som gränsar till vardag. Finns i Huset.

Konferensrummet - Möteslokal med mindre kök. Finns i Huset.

Boka Källarlokaler Online (Endast nåbar från nätverk på husen)