Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande poster nomineras till första nationsmötet
den 27 oktober 2016

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20170101-20171231)

Prokurator
Hannes Wigerfelt

Hannes är en samlad, social och engagerad person med god insyn i nationens verksamhet och är väl införstådd om vilka arbetsuppgifter som posten Prokuratur innebär. Han har tidigare erfarenhet av förmannaskap samt ekonomiska uppgifter i arbetslivet. Hannes ser fram emot att genom gediget arbete utveckla nationen och valberedningen känner sig övertygade om att han kommer göra just detta.

Sarah Pettersson Goh, Johanna Lindvall och Peter Kempe har inte deltagit i beredningen

 

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20170101-20171231)*

PR-chef
Vakant

Notarie
Vakant

*Seniorskollegiet kommer att föreslå att posterna Notarie och PR-chef vakantsätts och att Nationsmötet istället väljer att utlysa en ny post att väljas på Nationsmöte 2 (20161129). Den nya posten kommer att heta Notarie och kommer att vara en heltidspost som är en kombination och vidareutveckling av halvtidsposterna PR-chef och Notarie. Vakantsättningen är tänkt att möjliggöra väljandet av den nya posten på Nationsmöte 2.

 

Fyllnadsval om ett och ett halvt kalenderår:
(20161027-20181231)

En ordinarie ledamot av Seniorkollegiet
Joakim Svensson

Joakim är en ambitiös person som med tidigare poster, bland annat barmästare, visat att han är bekväm med ansvar och har en god insyn inom nationens verksamhet. Han har tydliga visioner om vad han skulle vilja uträtta i Seniorskollegiet och är driven att fullfölja dessa. Med bakgrund av detta anser valberedningen att Joakim skulle utgöra ett gott tillskott i seniors.

Sarah Pettersson Goh, Johanna Lindvall och Joakim Svensson har inte deltagit i beredningen

                                                                         

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 20/10 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär här.
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen.
Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Peter Kempe, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Erik Johansson, Hannes Fornell, Joakim Svensson,
Johanna Lindvall, Lovisa Jivhed och Sarah Pettersson Goh