Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande poster skall tillsättas på
seniorsmötet den 16 november 2016.

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20170101-20171231)

Barmästare

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 26/10 kl 17:59.
Förslag lämnas via nomineringsformulär här
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen.
Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar,
Peter Kempe, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Erik Johansson, Hannes Fornell, Joakim Svensson,
Johanna Lindvall, Lovisa Jivhed och Sarah Pettersson Goh