Kallelse till nationsmöte 1

 

Härmed kallas Helsingkrona Nations
medlemmar till
 NATIONSMÖTE 1

Torsdagen den 26:e oktober 2017 kl. 18.00(..) i Helsingkrona Nations Gillestuga

 

Förslag till dagordning

   § 1             OFMÖ

§ 2            Val av justeringspersoner

§ 3            Godkännande av dagordningen

§ 4                  Mötets utlysande

§ 5            Redovisning av halvårsbokslut VT17

§ 6            Val av nya tjänstemän

                          A. Val om en mandatperiod av ett kalenderår (180101-181231)

                                     -    Prokurator Ekonomi

                                     -    Notarie

                          B. Fyllnadsval för mandatperiod om knappt ett läsår (171026-180631)

                                     -    Idrottsförman

§ 7            Förslag på val om införande av nya förmannaposter samt deras mandat att väljas på andra ordinarie nationsmöte höstterminen 2017

                          A. Val om en mandatperiod på ett år (180101-181231)

                                     -  En Sexmästare

                         B. Val om en mandatperiod på en termin (180101-180630)

                                    -   En Sexmästare

                         C. Val om en mandatperiod på en termin (180101-181231)

                                    - PR-förman: Film

§ 8            Övriga frågor och meddelanden

§ 9             OFMA
 

Glöm ej att ta med studentkort samt id-kort.


Axel Johnson,
Kurator