Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser


Följande poster skall tillsättas på höstens första nationsmöte den 27:e oktober 2016

 

Val om en mandatperiod om ett kalenderår:
(20170101-20171231)

Prokurator

 

Val om en mandatperiod om ett kalenderår
(20170101-20171231)*

PR-chef

Notarie

 

*Seniorskollegiet kommer att föreslå att posterna Notarie och PR-chef vakantsätts och att Nationsmötet istället väljer att utlysa en ny post att väljas på Nationsmöte 2 (20161129). Den nya posten kommer att heta Notarie och kommer att vara en heltidspost som är en kombination och vidareutveckling av halvtidsposterna PR-chef och Notarie. Vakantsättningen är tänkt att möjliggöra väljandet av den nya posten på Nationsmöte 2.

Fyllnadsval om ett och ett halvt kalenderår

(20161027-20181231)

En ordinarie ledamot av Seniorskollegium

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 10/10 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär.
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Peter Kempe, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Erik Johansson, Hannes Fornell, Joakim Svensson,
Johanna Lindvall, Lovisa Jivhed och Sarah Pettersson Goh