Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser
Följande poster skall tillsättas på höstens andra nationsmöte den 29 november 2016.

 

Mandatperiod om drygt en termin:
(20170101-20170630)

Två Tandemamiraler

IT-förman: Operator

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20170101-20171231)

Notarie
Arkivarie
Alumniförman
Fanbärare
PR-förman: Fotografi
Lokalförman: Säkerhet
Internationell sekreterare
IT-förman: Nätverksansvarig
Novischförman
Övermarskalk
Spexförman
Två revisorer för Helsingkrona Nation
Två revisorsuppleanter för Helsingkrona Nation
Revisor för Helsingkronagården
Revisorsuppleant för Helsingkronagården
Revisor för Helsingkronas stipendiefonder
Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

 

Mandatperiod om två kalenderår:
(20170101-20181231)

Fem ordinarie ledamöter av Seniorkollegiet
Två ledamöter Helsingkronagårdens styrelse
En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20170101-20171231)

Tre ledamöter av Valberedningen
En suppleant av Valberedning

Observera: Poster till Valberedningen kommer
nomineras och tillsättas under nationsmötet.
Vid frågor kontakta: valberedning@helsingkrona.se.

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 8/11 kl 17:59.
Förslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar

Peter Kempe, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Erik Johansson, Hannes Fornell, Joakim Svensson,

Johanna Lindvall, Lovisa Jivhed och Sarah Pettersson Goh