Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande poster nomineras till Nationsmöte 2
den 29:e november 2016

 

Mandatperiod om en termin:
(20170101-20170631)

Tandemamiral

Mikaela Arnekull

Mikaela är ett socialt och drivet tillskott till nationen som med stort intresse vill göra Tandemstafetten till en oförglömlig upplevelse för alla deltagare. Hon har tidigare axlat ledarroller och ser fram emot att arrangera evenemanget. Med goda tankar om gruppdynamik anser Valberedningen att Mikaela skulle göra ett utmärkt jobb som Tandemamiral.

Sarah Pettersson Goh har ej deltagit i beredningen

 

IT-förman: Operator

Fredrik Abrahamsson

Fredrik har, som sittande IT-förman: Nätverksansvarig, en bra insikt i vad posten som IT-förman: Operator innebär. Han besitter god kunskap och erfarenhet och kan således vara till stor hjälp för kommande Nätverksansvarig. Valberedning har därmed valt att nominera Fredrik till posten som Operator och tror att han kommer göra ett fortsatt bra jobb inom IT-utskottet.

 

Erik Johansson, Lovisa Jivhed och Sarah Pettersson Goh har ej deltagit i beredningen

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20170101-20171231)

Notarie

Philip Ohlin

Philip Ohlin har med ett mycket gott arbete som PR-förman: Grafisk Design visat prov på stort kunnande och intresse för både marknadsföring och grafisk profilering. Philip är en organiserad och strukturerad person som ser stora möjligheter i den nya kuratelsposten Notarie. Han har bland annat erfarenhet av att både föra protokoll och att uttrycka sig visuellt. Philip har ett stort engagemang och en god inblick i vad posten avses omfatta, därför väljer Valberedningen att nominera honom till posten som Notarie.

 

Arkivarie

Rebecca Frankel

Rebecca har haft flera tidigare poster och varit mycket engagerad i Helsingkronaspexet under en längre tid. Detta ger henne en bra insyn i Helsingkronas historia. Med sinne för organisering samt ett stort intresse för biblioteksmiljöer och nostalgiskt samlande, är Rebecca entusiastisk att få axla rollen som Arkivarie.

Joakim Svensson, Johanna Lindvall och Sarah Pettersson Goh har ej deltagit i beredningen

 

Alumniförman

Anna Jennbert

Anna har under sin långa tid på nationen fått gedigen erfarenhet och insikt i nationen. Hon har goda visioner om vad hon vill åstadkomma inom posten som Alumniförman, gällande samröret mellan Gillet och nationen. Därför väljer Valberedningen att nominera Anna till posten.

Peter Kempe och Sarah Pettersson Goh har ej deltagit i beredningen

 

Fanbärare

Norah Jonsson

Norah har gedigen erfarenhet inom nationen och en god insikt om vad posten som Fanbärare innebär. Med ett stort intresse av att se en ny del av Lunds akademiska värld och en brinnande vilja att representera nationen på bästa sätt, så tror Valberedningen att Norah hade blivit en utmärkt fanbärare.

Peter Kempe har ej deltagit i beredningen

 

PR-förman: Fotografi

Erik Månsson

Erik har ett stort intresse för marknadsföring och besitter goda kunskaper inom fotografering. Med erfarenheter av att tidigare suttit på posten är han väl medveten om vad posten innebär. Erik ser positivt på samarbete inom PR-utskottet, och med sin utvecklade syn på foto som en del av marknadsföringen tror Valberedningen att Erik skulle göra ett bra jobb som PR-förman: Fotografi.

Johanna Lindvall och Sarah Pettersson Goh har ej deltagit i beredningen

 

IT-förman: Nätverksansvarig

Olof Kindblad

Olof har ett stort intresse för datorer och nätverk, vilket han sysslar med under sin utbildning men även arbetat med utanför studierna. Han innehar även goda egenskaper och relevanta erfarenheter för posten, därför väljer Valberedningen att nominera Olof till posten som IT-förman: Nätverksansvarig.

Erik Johansson, Lovisa Jivhed och Sarah Pettersson Goh har ej deltagit i beredningen

 

Övermarskalk

Ellen Olsson

Ellen är väl införstådd med vad som förväntas av en övermarskalk och har tydliga visioner om vad hon skulle vilja uträtta. Hon har själv varit marskalk tidigare och har utbildats inom projektledning. Ellen besitter goda ledaregenskaper och ett positivt driv som Valberedningen tror kommer vara betydelsefullt för posten som Övermarskalk.

Johanna Lindvall, Peter Kempe och Sarah Pettersson Goh har ej deltagit i beredningen

 

Spexförman

Sandra Frankel

Sandra är en lugn och organiserad person med gedigen erfarenhet av Helsingkronaspexet med sina många terminer inom utskottet. Hon har även på senare terminer innehaft rollen som regissör, vilket har gett henne en god inblick i ansvarsarbetet. Med denna erfarenhet och goda visioner om hur spexet kan utvecklas väljer Valberedningen att nominera Sandra till Spexförman.

Joakim Svensson och Sarah Pettersson Goh har ej deltagit i beredningen

 

Två revisorer för Helsingkrona Nation

Johan Eking och Johan Forsgren

Efter ett utmärkt utfört arbete som revisorer får Johan och Johan fortsatt förtroende från Valberedningen att sköta revisionen för Helsingkrona nation.

 

Två revisorsuppleanter för Helsingkrona Nation

Christofer Kernén

Christofer Kernén har ett gediget intresse för bokföring och revision, vilket bland annat visats genom sin post som ekonomiansvarig inom LundaEkonomerna. Med en öppen syn på samarbetet med PQ och seniors, tillsammans med en god bild av postens karaktär, väljer Valberedningen att nominera Christofer Kernén till posten som Revisorsuppleant.

Sarah Petterson Goh har ej deltagit i beredningen

 

Revisor för Helsingkronagården

Kjell Nilsson

Efter ett utmärkt utfört arbete som revisor får Kjell fortsatt förtroende från Valberedningen att sköta revisionen för Helsingkronagården.

 

Revisorsuppleant för Helsingkronagården

Annette Olsson

Efter ett utmärkt utfört arbete som revisor får Annette fortsatt förtroende från Valberedningen att sköta revisionen för Helsingkronagården.

 

Revisor för Helsingkronas stipendiefonder

Kjell Nilsson

I egenskap av revisor för Helsingkronagården och Helsingkronas Stipendiefond med utmärkt utfört arbete ger Valberedningen Kjell fortsatt förtroende för denna post.

 

Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

Anette Olsson

Som nuvarande Revisorsuppleant för Helsingkronagården och Stipendiefonden med utmärkt utfört arbete ger Valberedningen Anette fortsatt förtroende för denna post.

 

 

Mandatperiod om två kalenderår:
(20170101-20181231)

Fem ordinarie ledamöter av Seniorkollegiet

Anna Gustavsson

Anna har som tidigare Prokurator Social stor insyn i och kunskap om nationen. Hon har under sin tidigare mandatperiod i styrelsen påbörjat ett stort arbete med att se över nationens avtal. Valberedningen tror att det skulle vara till stor nytta om Anna fick möjlighet att fullfölja detta arbete och väljer därför att nominera henne till Seniorskollegiet.

 

Carl Scholander

Carl visar en stor saknad och längtan att få komma tillbaka till Helsingkrona för att göra ett bra arbete som Senior. Han har tidigare suttit på posten som Notarie och med bakgrund av det tror Valberedningen att Carl skulle utgöra ett ovärderligt stöd för den nya heltidsposten Notarie. Utöver detta besitter Carl stora juridiska kunskaper som Valberedningen tror kommer komma Seniorskollegiet till nytta.

 

Kewin Erichsen

Kewin har som sin tid på posten som Studentlundskoordinator erhållit en djupgående insikt i hur Studentlund och nationerna funktionerar. Med ett år som PR-chef på Helsingkrona på CV:t har han dessutom erhållit god kunskap kring hur nationen fungerar samt vad posten innebär. Detta anser Valberedningen vara goda egenskaper och ett gott tillskott till Seniorskollegiet, särskilt i samband med sammanslagningen av halvtidsposterna. Således är Valberedningen övertygade om att Kewin kommer bidra med nyttig kompetens i Seniorskollegiet.

 

Magdalena Signäs

Magdalena har under sin tidigare mandatperiod i Seniorskollegiet gjort stora insatser för nationens likabehandlings- och HR-arbete, vilket hon vill fortsätta att utveckla. Hon har god insikt i nationens verksamhet och har suttit på ett flertal olika förtroendeposter. Därför är Valberedningen övertygad om att Magdalena kommer att utgöra en viktig del av Seniors.

 

Sakarias Ekman

Sakarias är sittande Prokurator och har en unik inblick i nationens ekonomi. Efter snart ett år på denna post och nära arbete med Seniorskollegiet har han erhållit god insikt i hur styrelsen arbetar samt hur nationen fungerar. Med säregen kunskap om nationens ekonomi och posten som Prokurator är Valberedningen övertygade om att Sakarias kommer utgöra ett viktigt tillskott till Seniorskollegiet och ett bra stöd för blivande Prokuratorer.

Johanna Lindvall och Sarah Pettersson Goh har ej deltagit i beredningen

 

Två ledamöter Helsingkronagårdens styrelse

Rickard Wallin

Efter ett utmärkt utfört arbete som ledamot för Helsingkronagårdens styrelse får Rickard Wallin fortsatt förtroende.

Jens Ismunden

Jens är yrkesverksam inom bank och finansvärlden och har ett långvarigt engagemang i nationen med stora ansvarsposter inom både Kuratel och Husstyrelse. Mot denna bakgrund nominerar Valberedningen Jens för att åter ta plats som ledamot i Helsingkronagårdens styrelse.

 

En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse

Joacim Larsen

Efter ett gediget arbete som suppleant får Joacim fortsatt förtroende från Valberedningen som suppleant för Helsingkronagården.

 

 

Mandatperiod om en termin:
(20170101-20170631)

En Tandemamiral

Vakant

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20170101-20171231)

Lokalförman: Säkerhet

Vakant

 

Internationell Sekreterare

Vakant

 

Novischförman

Vakant

 

En Revisorsuppleant för Helsingkrona Nation

Vakant

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 22/11 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär här
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Peter Kempe, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Erik Johansson, Hannes Fornell, Joakim Svensson,

Johanna Lindvall, Lovisa Jivhed, och Sarah Pettersson Goh