Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar
Följande poster nomineras till Seniorsmöte den 16 november 2016


Mandatperiod om ett kalenderår:
(20170101-20171231)

Barmästare

Fritjof Lindström

Valberedningen är enig om att Fritjof skulle göra ett bra jobb som Barmästare, med bakgrund i hans strukturerade och drivna personlighet men även i hans sociala kompetens. Han har tidigare erfarenhet av logistikarbete i arbetslivet och även visat stort intresse i utvecklingsarbete på nationen. Han känner ett starkt band till Helsingkrona och är entusiastisk över att få visa det i posten som Barmästare.

Sarah Pettersson Goh och Erik Johansson har inte deltagit i beredningen

 

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 9/11 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Peter Kempe, Valberedningens ordförande

 

Valberedningen:
Erik Johansson, Hannes Fornell, Joakim Svensson,

Johanna Lindvall, Lovisa Jivhed och Sarah Pettersson Goh