Helsingkrona Nations valberedning informerar

Följande personer har kommit in som motförslag
för val på det andra nationsmötet för hösten
den 29/11 2016, kl. 18:00


Mandatperiod om en termin:
(20170101-20170631)

TANDEMAMIRAL
Emmy Tarras-Wahlberg


Mandatperiod om ett kalenderår:
(20170101-20171231)

NOVISCHFÖRMAN
Karolina Rosengren
Kajsa Sikström
Kristina Zettersten


Mandatperiod om två kalenderår:
(20170101-20181231)

FEM LEDAMÖTER AV SENIORSKOLLEGIET
Norah JonssonMed vänliga hälsningar
Peter Kempe, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Erik Johansson, Hannes Fornell, Joakim Svensson,
Johanna Lindvall, Lovisa Jivhed och Sarah Pettersson Goh