Utlysning av stipendier VT16

OBS! ANSÖKNINGSPERIODEN ÄR NU FÖRBI!

Följande stipendier utlyses av Helsingkrona Nations Kurator 2016-02-11.

Ansökan skall ha inkommit till expeditionen senast 2016-02-25 13.00.

Ansökningsblanketter finns att hämta på expeditionen eller via mail till q@helsingkrona.se

OBS! För att ansökan skall beaktas måste Helsingkronas egen blankett användas, alla nödvändiga uppgifter vara ifyllda samt ansökan vara underskriven och vidimerad.

Kvalificerade sökande är de som:

  • studerar vid universitet eller högskola som ger behörighet till medlemskap i nationen
  • som har studerat vid högskola i minst 3 terminer
  • och som har varit medlemmar i Helsingkrona i minst 3 terminer
     

1. Emmy Ekbergs stipendiefond nr 2
Företräde: jurister.

3. Emil Heijne Tillägg
Sökande: jurister. Företräde: studentexamen i HBG.

4. Martha P:son Hennings stipendiefond
Sökande: en medicinare som visar sig äga anlag för vetenskaplig forskning.

5. Sven Ljunghagens stipendium
Sökande: medicinare samt naturvetare. Företräde: släkt.

6. Stipendiefond till Arvid Leires minne
Sökande: en medicinare.

7. Professor Bäcklund
Sökande: alla.

8.  Folkskollärare Johan Holms stipendium
Sökande: studerande vid teologiska eller filosofiska fakulteten som är född eller bosatt i Höganäs eller Väsby församling.

9. Dr Wilhelm Håkanssons stipendiefond
Sökande: en behövande student

10. Helsingkrona Nations Jubileumsdonation
Sökande: alla.

12. Maria Mårtenssons stipendiefond
Sökande: mindre bemedlad, ordentlig, flitig och för ett nyktert levnadssätt känd student.

13. Nils och Gustaf Perssons Stipendiefond
Sökande: alla.

14. Nils och Martha Perssons stipendium
Sökande: alla. Företräde: de som är i verkligt behov av ekonomisk hjälp och de som är födda i Helsingborg.

15. Karl Petréns stipendiefond
Sökande: alla.

17. Wilhelm Peyrons stipendiefond
Sökande: alla

18. Elisabeth och Albert Sahlins stipendiefond
Sökande: alla. Företräde: de som avlagt studentexamen i Eslöv.

19. Rektor P K Svenssons stipendium
Sökande: alla. Företräde: de som avlagt studentexamen i Landskrona

20. Prosten Sörenssons stipendium
Sökande: alla. Företräde: släktingar till donatorn.

21. Martin Weibulls stipendium
Sökande: alla.

22. Thorild Dahlgrens stipendiefond
Sökande: resestipendium företrädelsevis för studier i utomskandinaviska länder. Till studerande vid mat-nat, hum, sam, ek, jur fakulteten eller LTH. Företräde: den som ägnar sig åt ren eller tillämpad matematik.

OBS! Reseberättelse skall inges till nationen.

23. Advokat Wilhelm Pehrssons stipendiefond
Sökande: resestipendium till en studerande vid jur eller filosof fakulteten, för språk- eller konststudier i Grekland, Italien, Frankrike eller England.

OBS! Reseberättelse skall inges till nationen.

William Blendberg,
Kurator Helsingkrona Nation.