Nationsmöte 1 VT16

Härmed kallas Helsingkrona Nations
medlemmar till NATIONSMÖTE 1

Torsdagen den 17:e mars 2016 kl. 18.00
i Helsingkrona Nations Gillestuga

 

Förslag till dagordning

    § 1          OFMÖ

§ 2          Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3          Godkännande av dagordningen

§ 4          Mötets utlysande

§ 5     Val av nya tjänstemän

A. Val om en mandatperiod av ett läsår (160701-170630):

- Kurator

- Prokurator Social

§ 7          Övriga frågor och meddelanden

§ 8          OFMA

 

Glöm inte att ta med ID och student-ID!
 

Varmt välkomna,
William Blendberg
Kurator