Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande poster utlyses för val på
seniorsmötet den 20 april 2016

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20160701-20170630)

BARMÄSTARE

 

Nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast den 30/3 kl 17:59.

Nomineringarna lämnas via nomineringsformulär.
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen.
Endast undertecknade förslag beaktas.
 

Med vänliga hälsningar
Viktor Stevander, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Lovisa Jivhed, Sofia Mietzner, Sebastian Nilsson,
Sarah Pettersson Goh och Frida Wihlborg