Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande poster nomineras till
vårens andra nationsmöte
den 3 maj 2016


Mandatperiod om ett läsår:
(20160701-20170630)


LOKALFÖRMAN – TEKNIK

Vakant


NATU-FÖRMAN

Ida Schabbauer

Ida är en samlad och driven person, som ser stora utvecklingsmöjligheter i uppdraget som NATU-förman. Hon är införstådd med vad NATU- utskottet innebär för Helsingkrona nation, men även vad det innebär för det gränsöverskridande samarbetet mellan nationerna i NATU-kollegiet. Med flera goda idéer om hur marknadsföring kan effektiviseras är valberedningen enig om att Ida kommer att göra ett bra jobb under mandatperioden som NATU-förman.

 

NOVISCHFÖRMAN

Malin Lundin

Malin är en social och omtänksam person som med två egna novischperioder färskt i minne är rik på idéer om hur Helsingkronas novischperiod kan utvecklas och förbättras. Malin har även genom tidigare arrangemang visat stort prov på engagemang och förmåga att leda större projekt. Valberedningen tror att Malin skulle bli en utmärkt Novischförman.

Lovisa Jivhed har inte deltagit i beredningen

 

TVÅ FESTMÄSTARE

Robert Nyberg

Robert skulle i egenskap av festmästare se till att alltid ha gästen och dennes upplevelser i fokus. Han är väl införstådd med ansvaret som posten innebär och har ett brinnande engagemang för matlagning och service. Valberedningen tror att Robert, tillsammans med Rebecka, skulle bli en utmärkt festmästare på Helsingkrona nation.

Lovisa Jivhed och Sarah Pettersson Goh har inte deltagit i beredningen

 

Rebecka Paulsson

Rebecka har under sin nuvarande mandatperiod som festmästare gjort ett mycket bra jobb. Arrangemangen som Rebecka har jobbat med präglas av god planering och hon har alltid som målsättning att få gästerna att känna sig speciella. Tillsammans med Robert tror valberedningen att Rebecka skulle fortsätta att göra ett utmärkt jobb på posten som festmästare.

Lovisa Jivhed och Sarah Pettersson Goh har inte deltagit i beredningen


 

SPEXFÖRMAN

Axel Happstadius

Axel har under sina år som spexmedlem samlat på sig bra erfarenheter för att klara av posten som spexförman. Han är bland annat intresserad av att fortsätta jobba på sektionsöverskridande samhörighet inom spexet. Med sitt engagemang och idéer om utveckling anser valberedningen att Axel kommer göra ett utmärkt jobb.

Lovisa Jivhed har inte deltagit i beredningenIDROTTSFÖRMAN

Vakant

 

PR-FÖRMAN - REDAKTÖR

Lovisa Jivhed

Lovisa är en kreativ person med ett genuint intresse för att skriva och skapa. Hon har genom andra åtaganden på nationen visat på ett stort engagemang och en vilja att utveckla och förbättra. Även för posten som redaktör är Lovisa mycket väl förberedd och har konkreta idéer som valberedningen tror skulle lyfta posten. Därmed är valberedningen enig om att Lovisa skulle göra ett utmärkt jobb som redaktör.

Lovisa Jivhed har inte deltagit i beredningen

 

PR-FÖRMAN - GRAFISK DESIGN

Philip Ohlin

Philip Ohlin har under sin termin som PR-förman - Grafisk Design gjort ett utmärkt jobb och varit värdefull i utvecklingen av Helsingkronas grafiska profil. Han är ambitiös och känner att han fortfarande har mycket kvar att ge. Valberedningen är övertygad om att Philip kommer att göra ett fortsatt bra jobb på posten som PR-förman - Grafisk Design.

 

IT-FÖRMAN - WEBMASTER

Jesper Fransson

Jesper har en längtan efter att få ta mer ansvar på nationen, efter sina tidigare åtaganden som slabbförman. Han är medveten om vikten av att vara konfidentiell och seriös, men vet även vikten av att vara öppen och kreativ. Med studier i systemvetenskap, ett genuint intresse av att lära sig mer och en bra bild över vad en IT-förman gör tror valberedningen att Jesper kommer bli en utmärkt IT-förman - Webmaster.

 


TRE LEDAMÖTER TILL AF:S ÖVERSTYRELSE

Boman Lyngfelt

Valberedningen har valt att ge Boman Lyngfelt förtroendet att, som kommande kurator, föra nationens talan som ledamot i AF:s Överstyrelse.

Lovisa Jivhed har inte deltagit i beredningen

 

Marcus Halbauer

Valberedningen har valt att ge Marcus Halbauer förtroendet att, som kommande prokurator social, föra nationens talan som ledamot i AF:s Överstyrelse.

Lovisa Jivhed har inte deltagit i beredningenSakarias Ekman

Valberedningen har valt att ge Sakarias Ekman förtroendet att, som prokurator, föra nationens talan som ledamot i AF:s Överstyrelse

Lovisa Jivhed har inte deltagit i beredningen

 

 

TRE SUPPLEANTER TILL AF:S ÖVERSTYRELSE

Norah Jonsson

Norah har ett stort driv och engagemang för Studentlund. Genom sin nuvarande post i kuratelet känner Norah att hon kan bidra till AF:s överstyrelse, samtidigt som hon tror att posten som suppleant skulle ge henne värdefulla insikter. Valberedningen är överens om att Norah är ett självklart val till AF:s överstyrelse.

Lovisa Jivhed har inte deltagit i beredningen

 

Magdalena Signäs

Magdalena har med ett stort engagemang redan haft många poster inom Helsingkrona nation. Valberedningen tror att hennes erfarenhet kombinerat med ett stort driv kommer göra henne till en utmärkt representant för nationen i AF:s Överstyrelse.

Lovisa Jivhed har inte deltagit i beredningen

 

Fyllnadsval om tre terminer
(20160701-20171231)

 

TRE LEDAMÖTER I SENIORSKOLLEGIET

Erika Alm

Erika är driven och besitter ett brinnande intresse för miljöfrågor, vilket valberedningen tror skulle utgöra ett gott tillskott till seniorskollegiet. Hon har god insikt i vad jobbet som senior innebär och har förberett sig väl inför posten. Erika har med sitt tidigare engagemang på nationen visat god initiativförmåga och valberedningen tror därför att hon hade blivit en bra senior.

Lovisa Jivhed har inte deltagit i beredningenHannes Fornell

Hannes har under sina år som engagerad skaffat sig en gedigen erfarenhet inom nationen. Han har en god bild av vad posten som senior innebär och har redan tankar på hur han vill att nationens verksamhet ska utvecklas. Valberedningen är övertygad om att Hannes har de egenskaper som krävs för att sitta i nationens styrelse.

Lovisa Jivhed har inte deltagit i beredningen

 

Axel Nilsson

Axel har varit medlem i Helsingkrona nation under en långtid och har en mycket god insikt i nationens verksamhet. Som tidigare seniorsmedlem så är Axel väl införstådd med postens innebörd och har goda idéer om hur han vill fortsätta sitt engagemang i seniorskollegiet. Valberedningen är fullt övertygad om att Axel skulle göra ett utmärkt jobb på posten som senior.

Lovisa Jivhed har inte deltagit i beredningen

 

Fyllnadsval om en termin
(20160701-20161231)

TVÅ LEDAMÖTER I SENIORSKOLLEGIET

William Blendberg

William har som sittande kurator stor inblick i nationens och kuratelets verksamhet. Som ledamot i seniors kommer han att hjälpa blivande Kurator och fungera som stöd till sittande kuratel. Han har tidigare påbörjat projekt i seniors och strävar efter att få avsluta dessa på ett bra sätt. William kommer genom sin gedigna bakgrund i nationen att vara en stor tillgång för seniors.

Lovisa Jivhed har inte deltagit i beredningenAnna Gustavsson

Anna har i egenskap av sittande Prokurator Social en mycket god insikt i hela nationens arbete och verksamhet. Hon är väl införstådd med vad posten innebär och har ett flertal goda idéer om vad hon vill åstadkomma under sin tid som senior. Med ett stort engagemang för nationen och dess fortlevnad så tror valberedningen att Anna kommer att göra ett mycket bra jobb som senior.

Lovisa Jivhed har inte deltagit i beredningen

 

PR-FÖRMAN - FOTOGRAFI

Vakant

 

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 26/4 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformuläret här
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen.
Endast undertecknade förslag beaktas.
 

Med vänliga hälsningar
Viktor Stevander, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Lovisa Jivhed, Sofia Mietzner, Sebastian Nilsson,
Sarah Pettersson Goh och Frida Wihlborg