Helsingkrona Nations valberedning informerar

Följande personer har kommit in som motförslag för val
på vårens andra nationsmöte den 3 maj 2016

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20160701-20170630)
 

FESTMÄSTARE

Klara Olli

 

IDROTTSFÖRMAN

Peter Kempe

Fritjof Lindström

 

LOKALFÖRMAN – TEKNIK

Pontus Persson

 

SUPPLEANT AF:S ÖVERSTYRELSE

Isak Simonsson

 

 

Mandatperiod om tre terminer:
(20160701-20171231)

 

LEDAMOT I SENIORSKOLLEGIET

Joey Erichsen

 

 

Med vänliga hälsningar
Viktor Stevander, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Lovisa Jivhed, Sofia Mietzner, Sebastian Nilsson,
Sarah Pettersson Goh och Frida Wihlborg