Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande poster utlyses för val på
vårterminens andra nationsmöte
den 3 maj 2016

 

Mandatperiod om ett läsår:
(20160701-20170630)

LOKALFÖRMAN - TEKNIK

NATU-FÖRMAN

NOVISCHFÖRMAN

TVÅ FESTMÄSTARE

SPEXFÖRMAN

IDROTTSFÖRMAN

PR-FÖRMAN – REDAKTÖR

PR-FÖRMAN – GRAFISK DESIGN

IT-FÖRMAN – WEBMASTER

TRE LEDAMÖTER TILL AF:S ÖVERSTYRELSE

TRE SUPPLEANTER TILL AF:S ÖVERSTYRELSE

 

Fyllnadsval om tre terminer:
(20160701-20171231)

TRE LEDAMÖTER I SENIORSKOLLEGIET

 

Fyllnadsval om en termin:
(20160701-20161231)

TVÅ LEDAMÖTER I SENIORSKOLLEGIET

PR-FÖRMAN – FOTOGRAFI

 

Nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast den 12/4 kl 17:59.

Nomineringarna lämnas via nomineringsformulär.
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen.
Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Viktor Stevander, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Lovisa Jivhed, Sofia Mietzner, Sebastian Nilsson,
Sarah Pettersson Goh och Frida Wihlborg