Husstyrelsen utlyser posten som Husförman

Helsingkrona nation söker nu en husförman
för mandatperioden 2016-08-01 till 2017-07-31


Husförman ansvarar gentemot Helsingkrona nations husstyrelse för den löpande verksamheten inom Helsingkronagården och är föredragande i husstyrelsen. Du är en del av Helsingkronas fastighetskontor som består av 4 personer: fastighetsförvaltare, ekonomisk förvaltare, fastighetstekniker och husförman. Husförman ingår dessutom i kuratelet och deltar i kuratelets gemensamma arbetsuppgifter.

Husförman ansvarar för alla hyresgästrelationer på Helsingkronagårdens två hus och är ansvarig för all kommunikation och information. Detta gäller såväl boende som lokalhyresgäster. I Husförmans arbetsuppgifter ingår dessutom att hantera bostadsansökningar, tillsätta bostäder, hantera husens hyresavisering, bokningssystem och administration kring husens nycklar, informera, kommunicera och hålla möten med korridorförmän och andra hyresgästsrepresentanter och hålla expedition för hyresgäster på expeditionstimmar.

Stort personligt engagemanget och intresse för Helsingkrona nation och dess 2 hus är en förutsättning. [Erfarenhet av poster inom nationen såsom kuratel, förman, korridorförman är en merit.]

Posten tillträds den 1 augusti 2016 och avslutas den 31 juli 2017 om inget annat överenskommes.

Under juni och juli kommer den pågående husförmannen att genomgå ett inkörnings- och inskolningsprogram. Arvoderingen av tjänsten uppgår till 100 % av CSN under en period om 11 månader.

I ansökan vill vi att det framgår vad du studerar, när du planerar att slutföra dina studier samt dina meriter.

Ansökan skall vara husförman tillhanda senast 17:e april 2016 och lämnas antingen direkt till sittande husförman John-Henry Markbo eller sändes till husforman@helsingkrona.se