Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande poster skall tillsättas på
höstens första seniorsmöte den 31 augusti 2016


Fyllnadsval om en termin:
(20160831-20161231)


ALUMNIFÖRMAN

LOKALFÖRMAN - SÄKERHET

PR-FÖRMAN - FOTOGRAFI

 

Mandatperiod om knappt ett kalenderår:
(20160831-20170630)

IDROTTSFÖRMAN

PR-FÖRMAN - REDAKTÖR

 

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 12/8-16 kl 17:59.

Förslag lämnas via nomineringsformulär.
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen.
Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Sarah Pettersson Goh, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Hannes Fornell, Joakim Svensson, Johanna Lindvall,
Erik Johansson, Lovisa Jivhed och Peter Kempe