Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande poster nomineras till Seniorsmöte
den 31 augusti 2016

 

Mandatperiod om ett läsår:
(20160901-20170630)

PR-FÖRMAN: FOTOGRAFI

HANNA-LOUISE AASEN

Hanna är en driven ny förmåga med gediget intresse för fotografering. Hon är en glädjespridare med en klar bild av vad posten innebär och har många spännande idéer kring hur posten kan vidareutvecklas. Med sin sunda inställning till samarbete inom PR-utskottet och långtgående erfarenhet inom fotografering är valberedningen övertygade om att Hanna kommer bli ett värdefullt tillskott till PR-utskottet och en utmärkt PR-Fotografi.

Hannes Fornell och Johanna Lindvall har inte deltagit i beredningen

 

Fyllnadsval om en termin:
(20160901-20161231)

PR-FÖRMAN: REDKTÖR

ALICE STENBERG

Valberedningen tror att Alice hade gjort ett utmärkt jobb som redaktör då hon är ambitiös och har ett starkt intresse av att synliggöra posten och sprida skrivarglädje till alla helsingkroniter. Med sin utbildning som förläggare samt en vilja att med humor som vapen föra Helsingkroniten framåt kombinerat med tydliga visioner av hur den färdiga produkten ska bli så nominerar valberedningen Alice till posten som PR-Redaktör.  

Hannes Fornell och Johanna Lindvall har inte deltagit i beredningen 

 

Fyllnadsval om ett läsår:
(20160901-20161231)

IDROTTSFÖRMAN

VAKANT

 

Fyllnadsval om en termin:
(20160901-20161231)

ALUMNIFÖRMAN

VAKANT

 

LOKALFÖRMAN: SÄKERHET

VAKANT

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 23/8 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär här.
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

 

Med vänliga hälsningar
Sarah Pettersson Goh, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Lovisa Jivhed, Erik Johansson, Joakim Svensson, Johanna Lindvall, Hannes Fornell och Peter Kempe