Helsingkrona Nations valberedning informerar

Följande personer har kommit in som motförslag
för val på höstens första seniorsmötet den 31/8 2016

Fyllnadsval om knappt ett läsår:
(20160901-20170631)

Idrottsförman
Jesper Rosén

Fyllnadsval om en termin:
(20160901-20161231)

Alumniförman
Sofia Olofsson

Lokalförman: Säkerhet
Jonathan Rapp

 

Med vänliga hälsningar
Sarah Pettersson Goh, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Erik Johansson, Hannes Fornell, Joakim Svensson,
Johanna Lindvall, Lovisa Jivhed och Peter Kempe