Utlysning av stipendier HT16

Utlysning av stipendier HT 2016

 

Följande stipendier utlyses av Helsingkrona Nations kurator 2016-09-22. Ansökan skall ha inkommit till expen senast 2016-10-05 kl. 18.00. Ansökningsblanketter finns på expen eller här.

OBS! För att ansökan skall beaktas måste Helsingkronas egen blankett användas.

 

Kvalificerade sökande är de:
* som studerar vid universitet eller högskola som ger behörighet till medlemskap i nationen
* som har studerat vid högskola i minst 3 terminer

* och som har varit medlemmar i Helsingkrona i minst 3 terminer

Detta är grundkraven för alla sökande:

 1. Emy Ekbergs stipendiefond nr. 2

Företräde: Juriststuderande

2.  Emil Heijnes stipendiefond      

Sökande: Jurister
Företräde: Studentexamen vid Gossläroverket i Helsingborg

3.   Emil Heijne Tillägg

Sökande: Jurister
Företräde: Studentexamen vid Gossläroverket i Helsingborg

4.  Martha P:son Hennings Stipendiefond

Sökande: Medicinare
Företräde: En medicinare som visar sig äga anlag för vetenskaplig forskning

5.  Arvid Leire

Sökande: Medicinare

6.  Konviktoriefonden

Sökande: Alla
Företräde: Den som på något sätt bidragit eller verkat för kamraterna eller studenternas gemensamma bästa

7.  Karl & Emma Petrén

Sökande: Alla

 

8. Thorild Dahlgren

Sökande: Resestipendium företrädelsevis för studier i utomskandinaviska länder. Till studerande vid mat-nat, hum, sam, ek, jur fakulteten eller LTH
Företräde: Den som ägnar sig åt ren eller tillämpad matematik

 

OBS! Reseberättelse skall inges till nationen

 

Lycka till!

Boman Lyngfelt

Kurator