Utlysning av stipendier VT17

Följande stipendier utlyses av Helsingkrona Nations Kurator 2017-02-14.
Ansökan skall ha inkommit till expeditionen senast 2017-02-28 18.00
Ansökningsblanketter finns att hämta på expeditionen eller här

OBS! För att ansökan skall beaktas måste Helsingkronas egen blankett användas.

Kvalificerade sökande är de som:

* studerar vid universitet eller högskola som ger behörighet till medlemskap i nationen
* som har studerat vid högskola i minst 3 terminer
* och som har varit medlemmar i Helsingkrona i minst 3 terminer
 

1. Emmy Ekbergs Stipendiefond nr 2

Sökande: Alla
Företräde: Jurister

2. Emil Heijne Tillägg

Sökande: Jurister
Företräde: Studentexamen i Helsingborg

3. Martha P:son Hennings Stipendiefond

Sökande: En medicinare som visar sig äga anlag för vetenskaplig forskning

4. Sven Ljunghagens Stipendium

Sökande: Medicinare samt naturvetare
Företräde: Släkt

6. Stipendiefond till Arvid Leires minne

Sökande: En medicinare

7. Professor Bäcklund

Sökande: Alla

8. Folkskollärare Johan Holms Stipendium

Sökande: Studerande vid teologiska eller filosofiska fakulteten som är född eller bosatt i Höganäs eller Väsby församling

9. Dr. Wilhelm Håkanssons Stipendiefond

Sökande: En behövande student

10. Helsingkrona Nations Jubileumsdonation

Sökande: Alla

12. Maria Mårtenssons Stipendiefond

Sökande: Mindre bemedlad, ordentlig, flitig och för ett nyktert levnadssätt känd student

13. Nils och Gustaf Perssons Stipendiefond

Sökande: Alla

14. Nils och Martha Perssons Stipendium

Sökande: Alla
Företräde: De som är i verkligt behov av ekonomisk hjälp och de som är födda i Helsingborg

15. Karl Petréns Stipendiefond

Sökande: Alla

17. Wilhelm Peyrons Stipendiefond

Sökande: Alla

18. Elisabeth och Albert Sahlins Stipendiefond

Sökande: Alla
Företräde: De som avlagt studentexamen i Eslöv

19. Rektor P K Svenssons Stipendium

Sökande: Alla
Företräde: De som avlagt studentexamen i Landskrona

20. Prosten Sörenssons Stipendium

Sökande: Alla
Företräde: Släktingar till donatorn

21. Martin Weibulls Stipendium

Sökande: Alla

22. Thorild Dahlgrens Stipendiefond

Sökande: Resestipendium företrädelsevis för studier i utomskandinaviska länder. Till studerande vid mat-nat, hum, sak, ek, jur fakulteten eller LTH
Företräde: Den som ägnar sig åt ren eller tillämpad matematik.

OBS! Reseberättelse ska inges till nationen.

23. Advokat Wilhelm Pehrssons Stipendiefond

Sökande: Resestipendium till en studerande vid jur eller filosof fakulteten, för språk- eller konststudier i Grekland, Italien. Frankrike eller England.

OBS! Reseberättelse ska inges till nationen.

 

 

Lycka till!

Boman Lyngfelt

Kurator Helsingkrona Nation