Utlysning av stipendier VT19

Följande stipendier utlyses av Helsingkrona nations Kurator 2019-02-12.

Ansökan skall ha inkommit till expeditionen senast 2019-02-26 18.00

Ansökningsblanketter finns att hämta på expeditionen eller via denna länk

OBS! För att ansökan skall beaktas måste Helsingkronas egen blankett användas.

 

Kvalificerade sökande är de som:

* studerar vid universitet eller högskola som ger behörighet till medlemskap i nationen
* som har studerat vid högskola i minst 3 terminer
* och som har varit medlemmar i Helsingkrona i minst 3 terminer
 

Detta är grundkraven för alla sökande:

1. Emmy Ekbergs Stipendiefond nr 2

Sökande: Alla
Företräde: Jurister

2. Emil Heijne Tillägg

Sökande: Jurister
Företräde: Studentexamen i Helsingborg

3. Martha P:son Hennings Stipendiefond

Sökande: En medicinare som visar sig äga anlag för vetenskaplig forskning

4. Sven Ljunghagens Stipendium

Sökande: Medicinare samt naturvetare
Företräde: Släkt

5. Stipendiefond till Arvid Leires minne

Sökande: En medicinare

6. Professor Bäcklund

Sökande: Alla

7. Folkskollärare Johan Holms Stipendium

Sökande: Studerande vid teologiska eller filosofiska fakulteten som är född eller bosatt i Höganäs eller Väsby församling

8. Dr. Wilhelm Håkanssons Stipendiefond

Sökande: En behövande student

9. Helsingkrona Nations Jubileumsdonation

Sökande: Alla

10. Maria Mårtenssons Stipendiefond

Sökande: Mindre bemedlad, ordentlig, flitig och för ett nyktert levnadssätt känd student

11. Nils och Gustaf Perssons Stipendiefond

Sökande: Alla

12. Nils och Martha Perssons Stipendium

Sökande: Alla
Företräde: De som är i verkligt behov av ekonomisk hjälp och de som är födda i Helsingborg

13. Karl Petréns Stipendiefond

Sökande: Alla

14. Wilhelm Peyrons Stipendiefond

Sökande: Alla

15. Elisabeth och Albert Sahlins Stipendiefond

Sökande: Alla
Företräde: De som avlagt studentexamen i Eslöv

16. Rektor P K Svenssons Stipendium

Sökande: Alla
Företräde: De som avlagt studentexamen i Landskrona

17. Prosten Sörenssons Stipendium

Sökande: Alla
Företräde: Släktingar till donatorn

18. Martin Weibulls Stipendium

Sökande: Alla

19. Thorild Dahlgrens Stipendiefond

Sökande: Resestipendium företrädelsevis för studier i utomskandinaviska länder. Till studerande vid mat-nat, hum, sak, ek, jur fakulteten eller LTH
Företräde: Den som ägnar sig åt ren eller tillämpad matematik.

OBS! Reseberättelse ska inges till nationen.

20. Advokat Wilhelm Pehrssons Stipendiefond

Sökande: Resestipendium till en studerande vid jur eller filosof fakulteten, för språk- eller konststudier i Grekland, Italien. Frankrike eller England.

OBS! Reseberättelse ska inges till nationen.

______________________________

Tove Ekman

Kurator Helsingkrona Nation