Härmed ledigförklaras Skånska Nationernas Luciastipendier HT 2018

Ladda ned blanketten här.


1. Ljunggrenska Stipendiefonden, årets ram 40 800 kr

Utdelas till samma stipendiat under två år och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

2. Skånska Damernas, årets ram 40 800 kr

1 år, kan förlängas 1 år, sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

3. Danielssonska stipendium, årets ram 52 400 kr

Utdelas till student av Skånska nationerna. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

4. Simrishamn med omnejd, årets ram 82 400 kr

Utdelas till studerande som minst 2 terminer varit aktiv och äro inskriven i någon av de Skånska nationerna, med företräde för dem som äro eller under sin skoltid har varit hemmahörande i Simrishamns stad, Ingelstads eller Jerrestads härad. Sökes hos Skånska nationernas gemensamma utskott och utdelas av ordförande. Berättigad är stipendiat som ej tidigare tilldelats stipendiet.

5. Perioikernas stipendium, årets ram 84 000 kr

Utdelas till studerande som åtnjutit undervisning vid läroverk i Lund med dimissionsrätt, med företräde för dem som äro från Torna, Bara eller Harjagers härader, dock ej från Lunds stad. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

6. Skånska nationernas flitstipendier, 5 stipendier, årets ram 90 400 kr

Utdelas till student av de Skånska nationerna som i föredömlig anda och med vitsordat engagemang främjat den skånska nationsverksamheten. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Stipendieblanketter finns att hämta på de Skånska nationernas expeditioner eller här.

Adressera enligt nedan eller lämna in ansökan på Kristianstads Nations expedition.

”Luciastipendier”
Kristianstads Nation
Tornavägen 7
223 63 Lund

Sista ansökningstid är torsdagen 15 november kl 19:00

Efter denna tid emottages inga ansökningar

KOM IHÅG ATT POST TAR TID!

Frågor hänvisas till Qurator Barbora Harmatová på Kristianstads Nation, 046-14 80 18 eller
q@krnation.se.