Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande poster skall tillsättas på vårens första nationsmöte den 16 mars.

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20170701-20180630)

Kurator

Prokurator Social

 

Fyllnadsval om knappt en termin:
(20170317-20170630)

PR-förman: Redaktör

Suppleant till AF:s överstyrelse

 

Fyllnadsval om knappt ett kalenderår:
(20170317-20171231)

Lokalförman: Säkerhet

 

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 23/2 kl. 17:59.
Förslag lämnas via nomineringsformulär här
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar

Peter Kempe, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Amanda Franzén, Erik Johansson, Hannes Fornell,
Ina Ögren, Joey Erichsen, Robert Nyberg.