Helsingkrona Nations valberedning utlyser

 

 

Helsingkrona Nations valberedning utlyser
Följande post skall tillsättas på nationsmöte 1 den 26 oktober 2017

 

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20180101-20181231)

Prokurator Ekonomi

Notarie

 

 

Fyllnadsval om knappt ett läsår:

(20171027-20180630)

Idrottsförman

 

 


 

 

 

 

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 2/10 kl 17:59.


Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas. Intervjuer kommer att hållas under veckorna 40&41.

Med vänliga hälsningar

Amanda Franzén, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Joey Erichsen, Kewin Erichsen, Robert Nyberg, Magdalena Signäs