Helsingkrona Nations valberedning utlyser

 

 

Helsingkrona Nations valberedning utlyser


Följande poster skall tillsättas på Höstens andra Nationsmöte den 30:e November 2017

 

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(180101-181231)

Arkivarie

Alumniförman

Fanbärare

PR-Förman – Fotografi

PR-Förman – Film

Lokalförman – Säkerhet

Internationell sekreterare

IT-förman – nätverksansvarig

Novischförman

Övermarskalk

Spexförman

Klubbförman

Två revisorer för Helsingkrona Nation

Två revisorssuppleanter för Helsingkrona Nation*

Revisor för Helsingkronagården

Revisorsuppleant för Helsingkronagården

Revisor för Helsingkronas stipendiefonder

Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

En Sexmästare

 

 

Mandatperiod om två kalenderår:

(180101-191231)

Fem ordinarie ledamöter av Seniorskollegium

Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse

 

Mandatperiod om en Termin

(180101-180630)

En Sexmästare

 

Mandatperiod om ett kalenderår

(180101-181231)


Tre ledamöter av valberedningen

Observera: Poster till Valberedningen kommer nomineras och tillsättas under nationsmötet. Vid frågor kontakta: valberedning@helsingkrona.se.

 

*Seniorskollegiet kommer under nationsmötet yrka på att posten 'Revisorssuppleant för Helsingkrona Nation' vakantsätts då revisionsfunktion ska förändras.

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 7/11 kl 17:59.

Nomineringar lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas. 

Med vänliga hälsningar

Amanda Franzén, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Joey Erichsen, Kewin Erichsen, Robert Nyberg, Magdalena Signäs