Helsingkrona Nations valberedning utlyser

 

 

Helsingkrona Nations valberedning utlyser


Följande poster skall tillsättas på Höstens andra Nationsmöte den 25:e Januari 2018

 

 

Mandatperiod om knappt två kalenderår:
(20180125-20191231)

Två ledamöter helsingkronagårdens styrelse

 

En ledamot av helsingkronagårdens styrelse med kunskap och kompetens inom juridik, ekonomi eller fastighetsförvaltning och med lång och gedigen erfarenhet från arbetslivet.

 

 

Mandatperiod om knappt ett kalenderår:

(20180125-20181231)

Lokalförman: säkerhet


Internationell sekreterare


Alumniförman


PR-förman: foto

 

Två revisorssuppleanter för helsingkrona nation

 

Fyllnadsval om knappt en termin

(20180125-20180630)

PR-förman: grafisk design


PR-förman: redaktör

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 4/1 kl 17:59.

Nomineringar lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas. 

Med vänliga hälsningar

Erik Hickery, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Olivia Book, Emma Erlandsson, Magdalena Signäs och Kajsa Sikström