Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser


Följande poster skall tillsättas på vårens första nationsmöte den 15 mars.
 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20180701-20190630)


Kurator


Prokurator Social

 


Fyllnadsval om knappt en termin:
(20180316-20180630)


PR-förman: Redaktör

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 22/2 kl 17:59.

Nomineringar lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas. 

Med vänliga hälsningar

Erik Hickery, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Olivia Book, Emma Erlandsson, Magdalena Signäs och Kajsa Sikström