Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande poster skall tillsättas på vårens andra Nationsmöte torsdagen den 26:e April 2018


 

Mandatperiod om ett läsår:
(20180701-20190630)


Idrottsförman
En klubbförman
En festmästare
En sexmästare
NATU-förman
PR-förman – Grafisk Design
PR-förman – Redaktör
IT-förman – Webmaster
IT-förman – Operator
Spexförman
Lokalförman – Teknik
Novischförman

Tre ledamöter till AF:s överstyrelse*
Tre suppleanter till AF:s överstyrelse*
Två ledamöter av valberedningen

 

Mandatperiod om en termin:
(20180701-20181231)


En festmästare


Fyllnadsval om en termin:
(20180701-20181231)


En ledamot av Seniorskollegiet
En ledamot av valberedningen
Novischförman

 

*Seniorskollegiet kommer att föreslå att dessa poster ska vakantsättas på Nationsmöte 2

 

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 28/3 kl 17:59.

Nomineringar lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas. 

Med vänliga hälsningar

Erik Hickery, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Olivia Book, Emma Erlandsson, Magdalena Signäs och Kajsa Sikström