Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande poster skall tillsättas på terminens första
seniorsmöte den 5 september 2018.

 

Fyllnadsval om knappt en termin:
(20180905–20181231)

PR-förman: Fotografi

PR-förman: Film

Alumniförman

 

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 17/8 kl 17:59.

Nomineringar lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas. 

Intervjuer kommer att hållas 18/8-21/8.
Det finns möjlighet till digital intervju.

Med vänliga hälsningar

Erik Hickery, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Daniel Willén, Ina Ögren, Laura Schmitz & Olivia Book