Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande poster skall tillsättas på nationsmöte 1 den 18/10 2018

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20190101-20191231)

Prokurator Ekonomi

Notarie

 

Fyllnadsval om knappt en termin:
(20181018-20181231)

2 ledamöter av valberedningen

1-2 av valberedningsledamöterna ska även vara ledamöter av seniorskollegiet.

Observera: Poster till Valberedningen kommer nomineras och tillsättas under nationsmötet.

Vid frågor kontakta: valberedning@helsingkrona.se.

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 20/9 kl 17:59.

Nomineringar lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas. 

Intervjuer kommer hållas under perioden 21/9-2/10.

Med vänliga hälsningar

Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Daniel Willén, Ina Ögren, Erik Hickery & Olivia Book