Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande poster skall tillsättas på höstens andra ordinarie nationsmöte tisdag 4 december 2018.

 

Mandatperiod om ett läsår:
(20190101-20191231)

Arkivarie

Alumniförman

Fanbärare

PR-förman: Film

PR-förman: Foto

Lokalförman: Säkerhet

Internationell sekreterare

IT-förman: Operator

Klubbkoordinator

Novischförman

Övermarskalk

Spexförman

Två revisorer för Helsingkrona Nation

Två revisorsuppleanter för Helsingkrona Nation

Revisor för Helsingkronagården

Revisorsuppleant för Helsingkronagården

Revisor för Helsingkronas stipendiefonder

Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

Sexmästare

Festmästare

 

Mandatperiod om en termin (190101-190630):

Två tandemamiraler

Fyllnadsval för mandatperiod om en termin (190101-190630):

Klubbkoordinator

Fyllnadsval för mandatperiod om ett kalenderår (190101-191231):

En ledamot av seniorskollegiet

Val för mandatperiod om två kalenderår (190101-201231):

Fem ledamöter av seniorskollegiet

Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

En ledamot av Helsingkronagårdens styrelse som har kunskap och kompetens inom juridik, ekonomi eller fastighetsförvaltning och med lång och gedigen erfarenhet från arbetslivet

Val, efter fri nominering på mötet, för mandatperiod om ett kalenderår (190101-191231):

Tre ledamöter av Valberedningen, varav minst en och max två ska vara seniorsledamot

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 13/11 kl 17:59.

Förslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas. 

Med vänliga hälsningar

Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Daniel Willén, Joakim Svensson, Maria Framgård & Olivia Book