Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande personer nomineras till val på Nationsmöte 2 den 4 december 2018.

 

Mandatperiod om ett läsår:
(20190101-20191231)

Arkivarie

Vakant

Alumniförman

Vakant

Fanbärare

Vakant

PR-förman: Film

Fredrik Haugen

Fredrik har mycket relevant erfarenhet för posten som PR-förman: Film. Fredrik har suttit på posten under hösten och vill fortsätta arbeta med nationens filmverksamhet. Fredrik anser att det är viktigt med ett bra samarbete inom PR-utskottet, men även med andra utskott exempelvis aktivitetsutskottet, däribland klubbkoordinatorerna. Valberedningen anser att Fredrik är väl lämpad för posten som PR-förman: Film.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

PR-förman: Foto

Lovisa Johnson

Lovisa har under höstterminen suttit som PR-förman: Foto och valberedningen har fortsatt förtroende för henne. Lovisa har under terminens gång varit ansvarig för fotografering på Schlagerklubbarna, på baler samt övriga nationsevenemang och uppvisat goda resultat. Hon har visioner om hur posten kan utvecklas samt hur man genom fotografering kan förmedla en ännu bredare bild av vad det innebär att vara aktiv på nationen.  

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén och Joakim Svensson har ej deltagit i beredningen av denna post.

Lokalförman: Säkerhet

Mark Emilsson

Mark har mycket relevant erfarenhet då han under föregående mandatperiod har suttit som lokalförman: Säkerhet och därmed har Mark god insikt i vad posten innebär och hur mycket tid posten tar. Mark har även tidigare arbetat som säkerhetsvakt. Mark lyfter fram vikten av ett bra samarbetet med lokalförman: säkerhet och lokalförman: teknik. Valberedningen finner Mark väl lämpad för posten som lokalförman: Säkerhet.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Internationell sekreterare

Marlaina Lahger

Marlaina kom som internationell student till nationen 2016. Marlaina besitter ett värdefullt perspektiv när det kommer till att öppna upp studentlivet och visa upp nationens bästa sida för internationella studenter. Marlaina har även mycket relevant erfarenhet då hon tidigare har suttit som internationell sekreterare på nationen samt varit internationell fadder i ett och ett halvt år. Marlaina vill under sin mandatperiod utveckla samarbetet med novischförmännen samt fortsätta arbeta med attraktiva alkoholfria event.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

IT-förman: Operator

Viktor Claesson

Viktor studerar datateknik och har ett stort intresse för datorer och teknik. Viktor sitter för tillfället som informationsansvarig på sin sektion och är där bland annat ansvarig för mailsystemen. Han har tidigare engagerat sig inom Helsingkrona nations spex. Valberedningen anser att Viktor är väl lämpad för posten som IT-förman: Operator då han har gedigen erfarenhet och ett brinnande intresse för IT.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Klubbkoordinator

Fred Bendz

Fred är väl insatt i klubbverksamheter då han tidigare har arbetat som DJ. Fred driver även ett produktionsbolag och tycker om att arbeta kreativt, en egenskap som lämpar sig väl för posten som klubbkoordinator. Han tycker det är särskilt viktigt att samarbetet mellan klubbkoordinatorerna och PR-utskottet fungerar väl. Han anser att marknadsföring av eventklubbarna och schlagerklubbarna är ytterst viktigt. Valberedningen anser att Fred är väl lämpad för posten som klubbkoordinator och att han med sitt stora kreativa intresse kommer kunna utveckla klubbverksamheten vidare.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Novischförman

Hugo Norinder

Hugo har under höstterminen suttit som internationell sekreterare på nationen och stöttat sittande novischförmän. Hugo har på så sätt fått mycket god insikt i nationens novischperiod och är väl medveten om vad posten innebär. Hugo har många konkreta idéer på hur perioden kan förändras och förbättras för att få den mer attraktiv och tillgänglig för ett större antal studenter. Med särskild hänsyn till Hugos tidigare erfarenheter från höstterminens novischperioden anser valberedningen att han är väl lämpad för posten.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Övermarskalk

Maja Nilsson

Maja har stor erfarenhet av att arrangera större evenemang, både inom och utanför nationen. Hon har bland annat anordnat Corbalen och Tornafesten, suttit som vierichef för musiksektionen på karnevalen samt varit festmästare, sittningsförman och eftersläppare på Helsingkrona. Hon har även vana av att söka sponsring, vilket är en viktig del av arbetet som övermarskalk. Maja har stora visioner för posten och har redan planer för hur hon vill strukturera upp arbetet. Valberedningen har stort förtroende för Maja och tror att hon kommer skapa en minnesvärd bal.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén och Joakim Svensson har ej deltagit i beredningen av denna post.

Spexförman

Elin Åberg

Elin Åberg har stor erfarenhet av spexet och har bland annat stått på scen, varit med i manusgruppen och varit regissör. Hon är väl införstådd i vad posten innebär och är väl förberedd. Genom hennes arbete som socialsekreterare har hon fått lära sig att ta ansvar och hantera stressiga situationer. Som spexförman hoppas Elin kunna bidra till en atmosfär där alla kan känna sig välkomna. Med hennes förmåga att kombinera struktur och humor tror vi att Elin kommer göra ett utmärkt jobb.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Två revisorer för Helsingkrona Nation

Johan Eking

Johan Eking har tillsammans med Johan Forsgren suttit som revisor för Helsingkrona nation i flera år. Johan har en sund syn på posten och ser vikten i ett gott samarbete med såväl den andra revisorn som PQE:n. Med gedigen erfarenhet inom revision samt en examen i ekonomi och en i handel. Valberedningen har fortsatt förtroende för Johan i sin roll som revisor för Helsingkrona Nation.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Johan Forsgren

Johan Forsgren har tillsammans med Johan Eking suttit som revisor för Helsingkrona nation i flera år. Johan är väl medveten om vad posten som revisor för Helsingkrona nation innebär. Han anser att det är viktigt att någon utan direkt koppling till nationen kan granska räkenskaperna och verksamheten. Han anser även att det är viktigt att kommunikationen mellan PQE och de båda revisorerna fungerar väl. Med hänsyn till att detta tidigare har fungerat mycket väl har valberedningen fortsatt förtroende för Johan som revisor för Helsingkrona nation. Valberedningen har fortsatt förtroende för Johan i sin roll som revisor för Helsingkrona Nation.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Två revisorsuppleanter för Helsingkrona Nation

Ulrika Abrahamsson

Ulrika har god insyn i nationens ekonomi och har således de efterfrågade egenskaperna för posten.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén och Joakim Svensson har ej deltagit i beredningen av denna post.

Joakim Svensson

Joakim har god insyn i nationens ekonomi och har således de efterfrågade egenskaperna för posten.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén och Joakim Svensson har ej deltagit i beredningen av denna post.

Revisor för Helsingkronagården

Kjell Nilsson

Kjell Nilsson har utfört sitt arbete som revisor för Helsingkronagården väl och valberedningen ger därmed förlängt förtroende

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Revisorsuppleant för Helsingkronagården

Annette Olsson

Anette Olsson har utfört sitt arbete som revisorssuppleant för Helsingkronagården väl och valberedningen ger därmed förlängt förtroende.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Revisor för Helsingkronas stipendiefonder

Kjell Nilsson

Kjell Nilsson har utfört sitt arbete som revisor för Helsingkronas stipendiefonder väl och valberedningen ger därmed förlängt förtroende.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

Anette Olsson

Annette Olsson har utfört sitt arbete som revisorssuppleant för Helsingkronas stipendiefonder väl och valberedningen ger därmed förlängt förtroende.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Sexmästare

Eric Krantz

Eric har under sina fyra terminer som aktiv deltagit flitigt i Helsingkronas slabbverksamhet och har därmed god insyn i hur nationen arbetar med små såväl som större evenmang. Eric har dessutom erfarenhet av att arbeta med större evenemang genom sitt tidigare arbete på en ekonomibyrå. Han värnar om bra sammanhållning samtidigt som han gärna tar sig an ledarrollen. Eric är energisk och målmedveten och därmed tror valberedningen att Eric kommer att göra ett utmärkt jobb som sexmästare.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Festmästare

Lovisa Tegelberg

Lovisa sitter som nuvarande festmästare tillsammans med Augusta och tillsammans har de tidigare suttit som sittningsförmän i två terminer. Lovisa värnar om allas deltagande och att arbetslaget tillsammans når det gemensamma målet. Lovisa visar ett fortsatt stort engagemang för posten och valberedningen känner därmed fortsatt förtroende för Lovisa.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Mandatperiod om en termin (190101-190630):

Två tandemamiraler

Matilda Mörk Johansson

Matilda har tidigare suttit som idrottsförman på nationen och som vice ordförande i Idrottskollegiet. Hon har ett brinnande idrottsintresse och är en energisk och ambitiös person vars fokus främst kommer ligga på att de deltagande känner sig uppskattade, inkluderade och sedda. Valberedningen känner stort förtroende för Matilda och tror att hon tillsammans med Thed kommer utföra ett mycket bra jobb.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Thed Almgren

Thed har varit aktiv på nationen i flertalet terminer och deltog själv på tandem 2017. Han ger ett påläst intryck är därmed väl medveten om vad som krävs för posten. Han är energisk, hårt arbetande och har spännande tankar kring evenemanget. Han är dessutom väl förberedd på de eventuella hinder som kan förekomma och ser det som en lärorik utmaning. Valberedningen är med denna bakgrund övertygad om att Thed, tillsammans med Mathilda kommer göra ett utmärkt jobb som Tandemamiral.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Fyllnadsval för mandatperiod om en termin (190101-190630):

Klubbkoordinator

Lovisa Andersson

Lovisa har genom sin förmannapost som eftersläppare fått god insikt i nationens klubbverksamhet. Lovisa har även relevanta erfarenheter från arbetslivet då hon tidigare har jobbat på en nattklubb. Hon vill under sin mandatperiod arbeta med att ge Helsingkronas nattklubbar en image utöver “schlagerimagen”. Lovisa har flera idéer på eventklubbar hon skulle vilja arrangera och anser även att samarbete med PR-utskottet och marknadsföring av eventklubbarna är vitalt för klubbkoordinatornerna.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Fyllnadsval för mandatperiod om ett kalenderår (190101-191231):

En ledamot av seniorskollegiet

Magdalena Signäs

Magdalena har suttit som seniorsledamot sedan höstterminen 2015. Hon har utöver detta varit aktiv på nationen i flertalet år. Magdalena intresserar sig särskilt för nationens likabehandlingsfrågor och inför nästa mandatperiod vill hon även fokusera på frågor som berör verksamhetsutveckling och ekonomi. Magdalena är mycket väl medveten om innebörden av posten som seniorsledamot och valberedningen känner därmed fortsatt förtroende för henne som seniorsledamot.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Val för mandatperiod om två kalenderår (190101-201231):

Fem ledamöter av seniorskollegiet

Ulrika Abrahamsson

Ulrika har under sitt år som PQE arbetat nära seniors och således fått en god inblick i styrelsens arbetssätt. En viktig del av seniors arbete kretsar kring ekonomi och budgetering. Som PQE har Ulrika erhållit en unik inblick i detta arbete och kan med denna bakgrund utgöra ett nödvändigt tillskott till seniors sammansättning och fortsatta arbete. Med dessa ovan nämnda erfarenheter, tillsammans med driv och engagemang nomineras Ulrika Abrahamsson till seniorsledamot.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Maja Dahlbom

Maja har haft diverse förmannaposter på nationen och är väl insatt i verksamheten. Hon har bland annat varit aktiv i miljögruppen och brinner för att utveckla nationens miljöarbete. Maja anser även att det är viktigt att seniors har en bra relation till förmännen och att förmännen känner förtroende och stöd hos seniors. Valberedningen finner att Maja är väl medveten om vad posten som seniorsledamot innebär och kommer utgöra ett gott tillskott till nationens styrelse.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Axel Johnson

Axel har gedigen erfarenhet inom nationen och är väl insatt i hur den fungerar. Axel har bland annat suttit som Kurator och sitter denna termin som seniorsledamot i Kuratorskollegiet. Som ledamot i seniors vill Axel bland annat arbeta med nationen på ett mer långsiktigt sätt samt utveckla stipendiefondensarbetet. Han har många visioner och förslag på hur organisation och verksamhet kan utvecklas och sitter på ett nyanserat perspektiv. Axel anser att seniors är viktig eftersom de bidrar till energi samt att nationen utvecklas i rätt riktning. Valberedningen finner enligt denna nominering Axel väl lämpad som seniorsledamot.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Amanda Franzén

Amanda har god insikt i Helsingkrona samt har en tydlig vision för nationens framtid. Amanda har arbetat mycket i verksamheten och haft diverse förmannaposter, både som slabbförman och utskottsförman. Hon ser vikten i att seniors inte ska vara en alltför homogen grupp och ej heller endast bestå av tidigare kuratelare. Valberedningen anser att Amanda är väl förberedd för sin mandatperiod samt insatt i det arbete som följer med att sitta som ledamot.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Erik Månsson

Erik har varit aktiv på nationen sedan 2014 och har bland annat suttit som Notarie senaste året. Erik är väl insatt i hur verksamheten fungerar och är särskilt intresserad av att lyfta fram utskotten. Genom att sitta som senior hoppas Erik kunna arbeta mer strategiskt samt utveckla nationen ur ett mer långsiktigt perspektiv. Valberedningen anser att Erik är väl insatt i vad posten som seniorsledamot innebär och anser honom som väl lämpad för ansvaret posten innebär.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

Jens Ismunden

Jens har lång och gedigen erfarenhet om såväl studentlivet i stort som Helsingkrona nation. Genom sina år som husförman och Kurator fick han en stark anknytning till nationen och har genom årens lopp funnit diverse sätt att stödja nationens verksamhet och dess aktiva. Jens bidrag till Helsingkronagårdens styrelse ligger med tonvikt på ekonomiska frågor, där han besitter tunga meriter från arbetslivet. Jens ser ljust på Helsingkronagårdens framtid och har visioner för såväl Helsingkronagården som kommunikationen mellan nation och Husstyrelse kan utvecklas. Med denna bakgrund känner valberedningen sig trygga med att åter nominera Jens Ismunden till ledamot av Helsingkronagårdens styrelse.

Valberedningen är eniga i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

Joacim Larsen

Joacim har suttit som Prokurator på nationen och har genom sin medverkan i nationens ekonomigrupp god möjlighet att känna pulsen på nationens aktiva. Joacim arbetar för närvarande som VD för ett Helsingkronakärt företag som bland annat drivs tillsammans med andra gamla helsingkroniter. Nationen har haft en stor betydelse i Joacims förflutna och han tar mer än gärna chansen att ge tillbaka på alla sätt han kan. Joacim vill fokusera extra på långsiktighet och finansiella frågor och kan utöver detta även bidra med gott organisatoriskt kunnande. Valberedningen är övertygade om att Joacim har en viktig roll i Helsingkronagårdens styrelse och ger således honom fortsatt förtroende.

Valberedningen är eniga i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.


En ledamot av Helsingkronagårdens styrelse

med kunskap och kompetens inom juridik, ekonomi eller fastighetsförvaltning och med lång och gedigen erfarenhet från arbetslivet

Rickard Wallin

Rickard Wallin sitter för nuvarande i Helsingkronagårdens styrelse. Han har tidigare varit aktiv inom nationen som bland annat husförman. Rickard vill specifikt arbeta för att stärka samarbetet och kommunikationen mellan husstyrelsen och nationen samt är extra insatt i frågor som rör löpande fastighetsförvaltning. Han arbetar till vardags med studentbostäder och besitter därmed ett värdefullt perspektiv. Rickard uppfyller postens kompetenskrav och med sin relevanta arbetslivserfarenhet känner sig valberedningen trygga med att ge Rickard fortsatt förtroende.

Valberedningen är eniga i sitt beslut.

Daniel Willén har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 27/11 kl 17:59.

Förslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas. 

Med vänliga hälsningar

Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Daniel Willén, Joakim Svensson, Maria Framgård & Olivia Book