Helsingkrona Nations valberedning informerar

Helsingkrona Nations valberedning informerar

Följande personer har inkommit som motförslag för val på Nationsmöte 2 den 4 december 2018.

 

Mandatperiod om ett läsår:
(20190101-20191231)

Arkivarie

Inga motförslag

Alumniförman

Inga motförslag

Fanbärare

Inga motförslag

PR-förman: Film

Inga motförslag

PR-förman: Foto

Inga motförslag

Lokalförman: Säkerhet

Inga motförslag

Internationell sekreterare

Inga motförslag

IT-förman: Operator

Inga motförslag

Klubbkoordinator

Inga motförslag

Novischförman

Henriette Haugen

Övermarskalk

Inga motförslag

Spexförman

Inga motförslag

Två revisorer för Helsingkrona Nation

Inga motförslag

Två revisorsuppleanter för Helsingkrona Nation

Inga motförslag

Revisor för Helsingkronagården

Inga motförslag

Revisorsuppleant för Helsingkronagården

Inga motförslag

Revisor för Helsingkronas stipendiefonder

Inga motförslag

Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

Inga motförslag

Sexmästare

Inga motförslag

Festmästare

Inga motförslag

Mandatperiod om en termin (190101-190630):

Två tandemamiraler

Inga motförslag

Fyllnadsval för mandatperiod om en termin (190101-190630):

Klubbkoordinator

Inga motförslag

Fyllnadsval för mandatperiod om ett kalenderår (190101-191231):

En ledamot av seniorskollegiet

Inga motförslag

Val för mandatperiod om två kalenderår (190101-201231):

Fem ledamöter av seniorskollegiet

Inga motförslag

Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

Inga motförslag


En ledamot av Helsingkronagårdens styrelse

med kunskap och kompetens inom juridik, ekonomi eller fastighetsförvaltning och med lång och gedigen erfarenhet från arbetslivet

Inga motförslag

 

Med vänliga hälsningar

Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Daniel Willén, Joakim Svensson, Maria Framgård & Olivia Book