Helsingkrona Nations valberedning informerar

Helsingkrona Nations valberedning informerar

Följande personer har inkommit som motförslag för val på Nationsmöte 1 den 14 mars 2019.

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20190701-20200630)

Kurator

Hannes Olsson

Prokurator Social

Inga motförslag

Fyllnadsval om knappt en mandatperiod:
(20190314-20191231)

Arkivarie

Inga motförslag

Alumniförman

Inga motförslag

Med vänliga hälsningar

Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Daniel Willén, Joakim Svensson, Maria Framgård & Kajsa Sikström