Helsingkrona Nations valberedning informerar

Helsingkrona Nations valberedning informerar

Följande personer har inkommit som motförslag för val på Nationsmöte 2 den 2 maj 2019.

 

Mandatperiod om ett läsår:
(20190701-20200630)

Idrottsförman

Inga motförslag

En klubbkoordinator

Inga motförslag

En festmästare

Carl Isaksson

En sexmästare

Inga motförslag

NATU-förman

Inga motförslag

PR-förman – Grafisk Design

Amanda Karlsson

PR-förman – Redaktör

Kristoffer Heyl

IT-förman – Webmaster

Inga motförslag

IT-förman – Operator

Johan Carling

Spexförman

Inga motförslag

Lokalförman – Teknik

Inga motförslag

Novischförman

Inga motförslag

Fyllnadsval om en termin:

(20190701-20191231)

En festmästare

Inga motförslag

Tre ledamöter av Seniorskollegiet

Inga motförslag

Fyllnadsval om drygt en termin:

(20190502-20191231)

Arkivarie

Inga motförslag

Följande poster tillsätts via fri nominering på nationsmötet

Mandatperiod om ett läsår:

(20190701-20200630)

Två ledamöter av valberedningen

Fyllnadsval om en termin:

(20190701-20191231)

Två ledamöter av valberedningen, varav minst en ska vara seniorsledamot

Med vänliga hälsningar

Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Daniel Willén, Joakim Svensson, Maria Framgård & Kajsa Sikström