Helsingkrona Nations valberedning nominerar

FÖLJANDE POSTER NOMINERAS TILL NATIONSMÖTE 1
DEN 16 MARS 2017

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20170701-20180630)

KURATOR

AXEL JOHNSON

Med sin lugna och förtroendeingivande ledarstil samt genuina kärlek för nationen utmärker sig Axel som en god kandidat. Med sin ödmjuka inställning och sitt stora engagemang för nationen visar Axel på god tidigare erfarenhet som skulle komma till gagn för posten som Kurator. Valberedningen väljer därför att med fullt förtroende nominera Axel Johnson till posten som Kurator.

Joey Erichsen har ej deltagit i beredningen.

 

PROKURATOR SOCIAL

ROBERT NYBERG

Med en god insyn i nationens matverksamhet och likaså en tidigare erfarenhet av liknande uppgifter utmärker Robert sig som en strukturerad och väl förberedd kandidat. Robert har ett brinnande intresse för både matlagning och nationen, vilket kommer väl till pass inom posten om Prokurator Social. Med detta som bakgrund väljer valberedningen att med sitt fulla förtroende nominera Robert Nyberg till posten som Prokurator Social.

Peter Kempe, Robert Nyberg och Ina Ögren har ej deltagit i beredningen.


 

Fyllnadsval om knappt en termin:
(20170317-20170630)

PR-FÖRMAN: REDAKTÖR

LINN BENGTSSON

Med ett stort engagemang och nyfiket intresse för framtida uppgifter samt viljan att föra Helsingkroniten framåt väljer valberedningen att nominera och ge sitt förtroende till Linn Bengtsson som PR-Förman: Redaktör.

Amanda Franzén och Ina Ögren har ej deltagit i beredningen.

 

SUPPLEANT TILL AF:S ÖVERSTYRELSE

KEWIN ERICHSEN

Som tidigare PR-chef för Helsingkrona Nation och Koordinator för Studentlund väljer valberedningen att ge Kewin Erichsen förtroende för att föra Helsingkronas talan som suppleant till AF:s Överstyrelse.

Joey Erichsen har ej deltagit i beredningen.

 

Fyllnadsval om knappt ett kalenderår:
(20170317-20171231)

LOKALFÖRMAN: SÄKERHET

VAKANT

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 9/3 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Peter Kempe, Valberedningens ordförande

 

Valberedningen:
Amanda Franzén, Erik Johansson, Hannes Fornell,
Ina Ögren, Joey Erichsen & Robert Nyberg