Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar


Följande poster nomineras till Seniormöte den 5 april 2017


Mandatperiod om ett kalenderår:
(20170701-20180630)

Barmästare

Peter Kempe

Valberedningen väljer att nominera Peter Kempe till Barmästare. Peter är en strukturerad person som inte räds det stora ansvar posten innebär. Hans tidigare arbete inom nationen, som bland annat eftersläppsförman, och med ett stort antal avverkade slabbpass gör att Peter har en stor förståelse för nationens verksamhet och vilka utmaningar rollen som Barmästare innebär. Peter har goda idéer om hur barmästarnas arbete kan utvecklas för att underlätta för förmännen och valberedningen är eniga om att hans driv och engagemang kommer att vara till stor nytta för alla Helsingkroniter.

Joey Erichsen & Peter Kempe har ej deltagit i beredningen.

 

 


 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 29/3 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.
 

Med vänliga hälsningar, valberedningen:

Amanda Franzén, Erik Johansson, Hannes Fornell,

Ina Ögren, Joey Erichsen, Peter Kempe & Robert Nyberg