Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser
Följande poster skall tillsättas på vårens andra nationsmöte tisdag den 25:e april 2017.
 

Mandatperiod om ett läsår:
(20170701-20180630)

Lokalförman – Teknik

NATU-förman

Novischförman

Två Festmästare

Spexförman

Idrottsförman

PR-förman – Redaktör

PR-förman – Grafisk Design

IT-förman – Webmaster

IT-Förman - Operator

 

Mandatperiod om ett läsår:
(20170701-20180630)

 


Klubbförman
 


Mandatperiod om en termin:
(20170701-20171231)

 

IT-Förman - Operator

Klubbförman

 

Fyllnadsval om en termin:
(20170701-20171231)

En ordinarie ledamot av SeniorkollegietFörslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 31/3 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.Med vänliga hälsningar

Peter Kempe, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Amanda Franzén, Erik Johansson, Hannes Fornell,
Ina Ögren, Joey Erichsen, Robert Nyberg