Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande poster nomineras till det andra nationsmötet den 25 april 2017

Fyllnadsval om en termin
(20170701-20171231)

En ledamot av Seniorskollegiet

Boman Lyngfelt

Valberedningen väljer att nominera Boman Lyngfelt till posten ledamot av seniorskollegiet. Året som kurator på Helsingkrona nation har gett Boman en unik inblick i nationens verksamhet samt goda kunskaper om dess externa samarbete med övriga organisationer i Lund. Valberedningen tror att dessa kunskaper kan komma väl till pass i seniorskollegiet vid kommande inspektorsskifte samt i arbetet inför Lundakarnevalen. Detta kombinerat med hans brinnande engagemang för nationen gör att valberedningen är övertygade om att Boman kommer att göra ett utmärkt jobb i seniors.

Erik Johansson & Peter Kempe har inte deltagit i beredningen

 

Mandatperiod om en termin
(20170701-20171231)
 


Klubbförman

Johanna Alvarson

Klubbförmannaposten är en ny utskottspost som tidigare varit slabbpost. Bytet till utskottspost kommer innebära att arbetsuppgifterna för posten förändras. Johanna var Klubbförman då detta räknades som slabbpost och Valberedningen tror att bevarandet av hennes kunskaper kommer att vara av extra stor vikt. Det har varit en framgångsrik vår för Helsingkronas eventklubbar och Johanna har en stark vilja att ta klubbverksamheten till nästa nivå. Hon ser även fram emot att få ett utökat ansvar på nationen. Valberedningen väljer därför att med fullt förtroende nominera Johanna Alvarson till posten som Klubbförman.

Joey Erichsen, Hannes Fornell & Amanda Franzén har inte deltagit i beredningen

 

Mandatperiod om ett läsår:
(20170701-20180630)

 

Klubbförman
 

Josefina Almén

Klubbförmannaposten är en ny utskottspost som tidigare varit slabbpost. Bytet till utskottspost kommer innebära att arbetsuppgifterna för posten förändras. Med sitt organiserade och långsiktiga tänk anser Valberedningen att Josefina kommer föra Klubbförmannaposten i rätt riktning. Detta genom att på ett analytiskt och innovativt sätt finna nya klubbkoncept som får nationen att blomstra. Josefina ställer sig även positiv till att ta sig an nya utmaningar och hon är beredd att lägga ner mycket tid och engagemang på posten. Med sin härliga energi och positivitet väljer valberedningen att ge fullt förtroende för Josefina Almén.

Joey Erichsen, Hannes Fornell & Amanda Franzén har inte deltagit i beredningen

 

 

PR-Förman: Grafisk Design
 

Sissela Svärdh

Sissela har tidigare varit aktiv inom Maskinsektionen på LTH, där hon har haft en kreativ samt betydande roll inom utskottet för marknadsföring. Hon besitter goda kunskaper inom flera olika bildredigeringsprogram, och visar en mycket positiv inställning till att samarbeta med övriga förmän inom PR-utskottet. Valberedningen anser att Sisselas kompetens kommer vara väldigt värdefull för nationen, och väljer därför med stort förtroende att nominera henne till posten som PR-förman: Grafisk Design.

Robert Nyberg, Ina Ögren & Erik Johansson har inte deltagit i beredningen 

Novischförman
 

Tove Ekman

Med sin jordnära personlighet och positiva attityd anser valberedningen att Tove Ekman är mycket väl lämpad som Novischförman. Hennes tidigare erfarenheter som Eftersläppare på nationen och som fadder för sin kårsektion har givit henne goda insikter om vad som är viktigt i bemötandet av nya människor. Toves härliga inställning samt ödmjuka framtoning kommer att vara till stor nytta för Helsingkrona i arbetet med att locka nya studenter till nationen. Novischer behöver en trygg person som kan leda dem genom en omtumlande första tid i Lund och valberedningen är övertygad om att Tove kommer vara deras klippa i stormen.

Ina Ögren, Erik Johansson & Robert Nyberg har inte deltagit i beredningen

 

 

IT-Förman: Webbmaster
 

Erik Gullberg

Webmaster innebär att upprätthålla Helsingkronas hemsida, men samtidigt arbetar IT-utskottet mycket tillsammans för att felsöka och utveckla diverse internet-relaterade funktioner. Erik läser till systemvetare och har samtidigt agerat webmaster på andra håll i tre år vilket valberedningen anser passa utmärkt för denna post. Med ett genuint intresse och en vilja att utveckla Helsingkronas IT-verksamhet, kombinerat med en ambition att bidra till Helsingkrona är valberedningen ense om att Erik skulle göra ett utmärkt arbete som IT-Förman Webmaster.

Erik Johansson, Ina Ögren & Robert Nyberg har inte deltagit i beredningen


 

 

Spexförman
 

Oliver Särnehed

Helsingkronaspexet är ett stort utskott med över 60 aktiva medlemmar, alla med egna åsikter och idéer. För att klara av att leda det arbetet som spexförman krävs det ett enormt engagemang och lyhördhet. Det gäller att alla medlemmar uppmärksammas och det är ingen enkel uppgift. En spexförman behöver även besitta god kommunikativ förmåga då många berörs av spexet verksamhet. Valberedningen anser att Oliver Särnehed besitter dessa egenskaper och skulle utföra ett gediget arbete som spexförman. Han har visioner om att spexet ska växa sig ännu större samtidigt som han kommer arbeta hårt för att den höga kvalitén spexet håller idag bibehålls. Att han dessutom vill att spexet ska öppnas upp och delta mer i nationens övriga verksamhet tycker valberedningen är fantastiskt och väljer därför att nominera Oliver Särnehed till posten Spexförman.

Erik Johansson & Joey Erichsen har inte deltagit i beredningen

 

 

IT-Förman: Operator
 

Jonas Remgård

Jonas har tidigare haft stora ansvarsposter som Barmästare och Övermarskalk, där han har visat en vana och förmåga att prestera under press. IT-utskottet bygger även mycket på gränsöverskridande samarbete med de andra IT-förmännen samt alumner vilket Jonas visar tydliga ambitioner om att upprätthålla. Med god uppfattning av vad posten innebär samt en utbildning som direkt faller inom ramarna för en Operator anser valberedningen att Jonas Remgård är en ytterst lämpad kandidat och kommer se till att Helsingkronas internetförvaltning fortsätter hålla hög standard.

Erik Johansson, Ina Ögren & Robert Nyberg har inte deltagit i beredningen 

Festmästare
 

Markus Krook

Att vara festmästare innebär att planera storslagna fester och middagar, att vara skicklig på att planera sittningar och ha ett stort intresse mat är därför av mycket stor vikt. Valberedningen väljer därför att nominera Markus Krook till en av posterna som Festmästare. Markus har tidigare erfarenheter av att arbeta med catering och har dessutom varit sittningsförman på Helsingkrona. Men det är inte hans erfarenheter som sticker ut, utan det är hans stora engagemang och nyfikenhet för posten. Valberedningen är övertygad om att Markus kommer ta sig an posten som Festmästare på ett positivt sätt och med en vilja att ständigt utveckla sig själv, posten samt alla som jobbar i anslutning till posten.

Joey Erichsen & Erik Johansson har inte deltagit i beredningen

 

 

NATU-Förman
 

Hanna Månsson

Med en positiv inställning gentemot utmaningar och arbete har Hanna flera ideér och planer på events som skulle sätta nationen i framkant gällande alkoholfria evenemang. Hon är väl förberedd på postens ansvar och hon har tidigare erfarenhet inom liknande områden, då hon under en period har arbetat utomlands med att starta upp olika evenmang och hålla i events. Med flera nya idéer för att föra posten framåt och likaså ett mål att se mer samarbete med aktivitetsutskottet ser valberedningen Hanna som en väldigt god kandidat. Med fullt förtroende väljer valberedningen att nominera en taggad och glad Hanna Månsson till posten som NATU-förman.

Ina Ögren & Erik Johansson har ej deltagit i beredningen

 

Mandatperiod om ett läsår:
(20170701-20180630)

Vakanta positioner

En Festmästare

Idrottsförman

PR-förman: Redaktör

Lokalförman: Teknik

Tre ledamöter till AF:s överstyrelse

Tre suppleanter till AF:s överstyrelse

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 18/4 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar

Peter Kempe, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Amanda Franzén, Erik Johansson, Hannes Fornell,
Ina Ögren, Joey Erichsen & Robert Nyberg