Helsingkrona nations valberedning informerar

Helsingkrona Nations valberedning informerar

Följande personer har kommit in som motförslag för val på vårens

andra nationsmöte 25:e april 18.00

Mandatperiod om ett läsår:

(20170701-20180630)

Idrottsförman

André Johansson

Festmästare

Maja Nilsson

Ledamot till AF:s överstyrelse

Axel Johnson

Ina Ögren

Kewin Erichsen

Norah Johnson

Philip Ohlin

NATU-förman

Christian Greback

Suppleant till AF:s överstyrelse

Axel Johnson

Hannes Wigerfelt

Ina Ögren

Kewin Erichsen

Norah Johnson

Philip Ohlin

Med vänliga hälsningar

Peter Kempe, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Amanda Franzén, Erik Johansson, Hannes Fornell,

Ina Ögren, Joey Erichsen & Robert Nyberg