Helsingkrona Nations valberedning informerar

Helsingkrona Nations valberedning informerar

Följande personer har inkommit som motförslag för val på Nationsmöte 2 den 30:e november 2017

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20180101–20181231)


Arkivarie


Inga motförslag

 


Alumniförman


Inga motförslag

 


Fanbärare


Inga motförslag

 


PR-Förman: Film


Inga motförslag

 


PR-Förman: Foto


Inga motförslag

 


Lokalförman: Säkerhet


Inga motförslag

 


Internationell sekreterare


Inga motförslag

 

IT-förman: Operator


Inga motförslag

 


Klubbförman


Inga motförslag

 


Novischförman


Inga motförslag

 


Övermarskalk


Inga motförslag

 


Spexförman


Inga motförslag

 

Två revisorer för Helsingkrona Nation

 

Inga motförslag

 

Två revisorssuppleanter till Helsingkrona Nation

 

Inga motförslag

 


Revisor för Helsingkronagården

 

Inga motförslag

 

 

Revisorssuppleant för Helsingkronagården

 

Inga motförslag

 

 

Revisor för Helsingkronas Stipendiefonder

 

Inga motförslag

 

 

Revisorssuppleant för Helsingkronas Stipendiefonder

 

Inga motförslag

 

 


Sexmästare


Inga motförslag

 

 


Mandatperiod om två kalenderår
(180101-191231)

 

Fem ledamöter av Seniorskollegium

 

Hannes Wigerfelt

 

 

 

Tre ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

(varav en sakkunnig ledamot med kunskap och kompetens inom juridik, ekonomi eller fastighetsförvaltning och med lång och gedigen erfarenhet från arbetslivet)


Inga motförslag

 

 

 

En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse

Inga motförslag

 

 


Mandatperiod om en termin
(20180101-20180630)


Sexmästare


Felix Bille

 

 

 


Med vänliga hälsningar

Amanda Franzén, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Joey Erichsen, Kewin Erichsen,
Robert Nyberg & Magdalena Sign
äs