Utlysning av posten som Husnotarie

HUSSTYRELSEN UTLYSER POSTEN SOM

HUSNOTARIE

Avser perioden 1 Augusti 2017 – 31 juli 2018 med möjlighet till förlängning.
Helsingkronagårdens husnotarie ansvarar för administration inom Helsingkronagården på
uppdrag av Helsingkrona nations husstyrelse.
Posten som husnotarie är en förmannapost med grönt kort.


Husnotaries uppgifter är:
- att föra protokoll vid styrelsens respektive arbetsutskottets möten, samt jämte husföman ansvara för justering av protokollet
- att hjälpa husförman med administration inför och efter husstyrelsens möten
- att bistå husförman med diverse uppgifter inkluderande dokumentshantering och arkivering

Det finns även utrymme för annat engagemang.
I din ansökan önskar styrelsen att det framgår vad du studerar samt när du planerar att slutföra
dina studier, och även att du bifogar ett personligt brev.

Ansökan skall vara husförman tillhanda på e-post senast 18:e april 2017.