Utlysning av posten som Husförman

HUSSTYRELSEN UTLYSER POSTEN SOM

HUSFÖRMAN

Helsingkrona nation söker nu en husförman för perioden 2017-07- 01 till 2018-07- 31.
Husförman ansvarar gentemot Helsingkrona nations husstyrelse för den löpande
verksamheten inom Helsingkronagården och är föredragande i husstyrelsen.
Du är en del av Helsingkronas fastighetskontor och ingår i kuratelet och deltar i kuratelets gemensamma arbetsuppgifter.
Husförman ansvarar för alla hyresgästrelationer på Helsingkronagårdens två hus och är ansvarig för all kommunikation och information. Detta gäller såväl boende som
lokalhyresgäster. I Husförmans arbetsuppgifter ingår dessutom att hantera
bostadsansökningar, tillsätta bostäder, hantera husens hyresavisering, bokningssystem och administration kring husens nycklar, informera, kommunicera och hålla möten med
korridorförmän och andra hyresgästsrepresentanter och hålla expedition för hyresgäster på
expeditionstimmar.

Stort personligt engagemanget och intresse för Helsingkrona nation och dess 2 hus är en förutsättning. [Erfarenhet av poster inom nationen såsom kuratel, förman, korridorförman är
en merit.]

Posten tillträds den 1 Juli 2017 och avslutas den 31 juli 2018 om inget annat överenskommes.
Under juni och juli kommer den pågående husförmannen att genomgå ett inkörnings- och
inskolningsprogram. Arvoderingen av tjänsten uppgår till 100 % av CSN under en period om
13 månader.

I ansökan vill vi att det framgår vad du studerar, när du planerar att slutföra dina studier samt
dina meriter.

Ansökan skall vara husförman tillhanda senast 18:e april 2017.